Bảo đảm đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng

Thứ hai, 30/1/2023 | 09:26 GMT+7
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; thúc đẩy và bảo đảm tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng

Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; thúc đẩy và bảo đảm tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm.

Tập trung tháo gỡ khó khăn để các dự án nguồn điện lớn có vai trò quan trọng đi vào vận hành; rà soát, kiểm tra, đôn đốc, tham mưu việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm về điện, năng lượng tái tạo. Chỉ đạo vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, hiệu quả. 

Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam ưu tiên cung cấp điện lưới tới những thôn, bản lõm sóng viễn thông do chưa có điện, phối hợp đồng bộ với các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thực hiện nhiệm vụ "điện đi tới đâu, viễn thông đi tới đó"; phấn đấu ở đâu cũng có điện, có viễn thông.

Đức Dũng