Nông nghiệp sạch

Bình Thuận: Phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững

Thứ hai, 14/2/2022 | 15:28 GMT+7
Tỉnh Bình Thuận đang hướng tới phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị kinh tế cao.

Hướng tới ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Mới đây, tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch với mục tiêu chung là phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sạch, an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái, có khả năng chống chọi với dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp Bình Thuận; nâng cao thu nhập cho người nông dân; tăng cường liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, dịch vụ theo chuỗi giá trị. Phấn đấu đến năm 2030, ngành nông nghiệp tỉnh đạt trình độ khá về ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và có hệ sinh thái phát triển bền vững.

Ngành nông nghiệp Bình Thuận hướng dẫn nông dân sản xuất lúa theo hướng SRI, kết hợp với cơ giới hóa bằng mạ khay - máy cấy

Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh Bình Thuận đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng. Trong đó, điển hình là hoàn thiện quy hoạch và cơ cấu lại sản xuất các lĩnh vực, sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và phòng chống thiên tai; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến; đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và phát triển thị trường tiêu thụ; tiếp tục hoàn thiện chính sách, huy động nguồn lực phát triển nông nghiệp; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Quy hoạch những lĩnh vực có thế mạnh

Đối với lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Bình Thuận ưu tiên tập trung đầu tư, phát triển đối với cây trồng chủ lực, quan trọng của tỉnh. Cụ thể, với cây thanh long, tỉnh phát triển diện tích phù hợp quy hoạch và nhu cầu của thị trường, ổn định diện tích đến năm 2025 là khoảng 34.000ha.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng, hình thành các vùng thanh long ứng dụng công nghệ cao, vùng thanh long hữu cơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy mạnh thực hiện, nâng cao hiệu quả, hướng đến phát triển toàn diện.

Mua bản quyền một số giống thanh long mới, có năng suất, chất lượng cao, chống chịu cao với sâu bệnh hại, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu để nhân giống đưa vào sản xuất.

Nâng cao chất lượng vùng trồng để ổn định diện tích thanh long đến năm 2025

Đối với cây lúa, tỉnh kêu gọi doanh nghiệp có năng lực mạnh liên kết phát triển vùng sản xuất lúa giống tập trung, hỗ trợ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi... Xây dựng vùng sản xuất lúa thương phẩm tập trung, chất lượng cao, hướng đến xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao và lúa gạo đặc sản mang thương hiệu của tỉnh ở vùng sản xuất trọng điểm lúa.

Để phát triển các vùng cây dược liệu, tỉnh sẽ đưa ra các giải pháp, chính sách đặc thù để làm cơ sở triển khai thực hiện. Từ đó, phấn đấu đưa cây dược liệu trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp Bình Thuận, có các sản phẩm dược liệu được công nhận là sản phẩm OCOP, phục vụ khách du lịch đến tỉnh Bình Thuận.

Riêng cây điều, tỉnh duy trì và phát triển ổn định với diện tích khoảng 17.500ha tại các vùng trồng trọng điểm ở Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân. Tuy nhiên, tỉnh sẽ đẩy mạnh sử dụng giống điều mới để tiếp tục phục vụ tái canh, thay thế vườn điều già cỗi, lẫn tạp, năng suất thấp, chất lượng kém.

Trong chăn nuôi, tỉnh Bình Thuận định hướng phát triển chăn nuôi heo với các giống cao sản theo hướng chăn nuôi tập trung, bảo đảm an toàn dịch bệnh và gắn với giết mổ. Đồng thời khuyến khích phát triển đàn heo chăn nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học.

Về thủy sản, Bình Thuận sẽ cơ cấu lại sản xuất thủy sản theo hướng tăng tỷ trọng sản lượng nuôi trồng, giảm tỷ trọng sản lượng khai thác. Phát triển khai thác thủy sản xa bờ hiện đại, tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Xây dựng các mô hình liên kết khai thác, chế biến, tiêu thụ hải sản theo chuỗi giá trị với ngư dân là chủ thể, doanh nghiệp chế biến làm nòng cốt… Thu hút đầu tư, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần cho nghề cá (cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, bến cá, khu đóng sửa tàu thuyền...); ưu tiên đầu tư cho huyện đảo Phú Quý để sớm phát huy vai trò trung tâm khai thác hải sản xa bờ và thương mại dịch vụ nghề cá biển mang tầm quốc gia…

Mặt khác, tỉnh sẽ bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có trên địa bàn, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; triển khai tốt các giải pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, lấn chiếm đất rừng. Đẩy mạnh trồng và phục hồi rừng tại các khu vực phòng hộ, đầu nguồn, nơi có nguy cơ sạt lở; tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện trồng và phục hồi rừng cụ thể, với lộ trình phù hợp khả năng cân đối ngân sách. Phục hồi rừng tự nhiên bằng các biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, nuôi dưỡng và làm giàu rừng...

Theo nongnghiep.vn