Bộ TN&MT hợp tác với Ngân hàng Thế giới trong quản lý tài nguyên nước

Thứ ba, 26/4/2022 | 15:10 GMT+7
Ngày 25/4, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân tiếp và làm việc với Giám đốc toàn cầu về lĩnh vực tài nguyên nước của Ngân hàng Thế giới (WB) Jennifer Sara.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi về một số hoạt động đang có hợp tác và định hướng về khả năng mở rộng thêm trong thời gian tới; đồng thời thảo luận cách thức để tối ưu hóa các hỗ trợ của WB trong nỗ lực đảm bảo an ninh nguồn nước và sự chuyển đổi của Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh và năng động.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cảm ơn WB về những hỗ trợ trong thời gian qua, đặc biệt là trong xây dựng Báo cáo đánh giá về Quản lý tài nguyên nước Việt Nam năm 2019; hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Đề án bảo đảm an ninh tài nguyên nước, Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, Chương trình Nước quốc gia.

Theo Thứ trưởng, để giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan tới nâng cao an ninh nguồn nước quốc gia, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước, Bộ TN&MT đang chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chương trình “Nguồn nước thích ứng”. Trong đó, tập trung đẩy mạnh quản lý tổng hợp tài nguyên nước và chú trọng các giải pháp thuận tự nhiên, phương pháp tiếp cận phù hợp với xu hướng chung trên thế giới cũng như định hướng phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn của Chính phủ Việt Nam.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân trao đổi với Giám đốc toàn cầu về lĩnh vực tài nguyên nước của WB

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tin tưởng, WB sẽ cùng với Bộ TN&MT phối hợp chặt chẽ để sớm có định hướng cụ thể, xác định những ưu tiên trước mắt và lâu dài, tiến tới mục tiêu tiên quyết là hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững trong điều kiện thách thức về môi trường ngày càng đa dạng và phức tạp.

Bên cạnh đó, về Chương trình “Nguồn nước thích ứng”, Bộ TN&MT mong muốn nhận được sự ủng hộ của bà Jennifer Sara cũng như WB trong hoàn thiện khung thể chế, chính sách liên quan đến quản lý tài nguyên nước, hỗ trợ các giải pháp về tài chính, đầu tư, thúc đẩy các giải pháp về khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế, đào tạo, nâng cao năng lực, tuyên truyền và nhận thức hướng tới tiếp cận tổng hợp quản lý bền vững nguồn tài nguyên nước quốc gia.

Giám đốc toàn cầu về lĩnh vực tài nguyên nước của WB Jennifer Sara cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã và đang có những hành động cụ thể, thiết thực trong triển khai các nhiệm vụ hướng tới quản lý tổng hợp thống nhất tài nguyên nước. WB ủng hộ cách tiếp cận tổng hợp đối với an ninh nguồn nước, đối thoại quốc gia về chiến lược phát triển tài nguyên nước của Chính phủ Việt Nam.

Trao đổi về công tác quản lý tài nguyên nước của Việt Nam, bà Jennifer Sara cho rằng, vấn đề nguồn nước hiện nay đang trở nên cấp bách, các quốc gia cần phải có những đề án quản trị nguồn nước quốc gia để ứng phó với tình trạng khan hiếm hiện nay. Trong thời gian tới, WB cam kết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng và triển khai Chương trình Nước quốc gia và nỗ lực thúc đẩy để chương trình có thể hoàn thành sớm nhất.

Trong thời gian tới, WB và Bộ TN&MT Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa trong việc trao đổi kinh nghiệm trong quản lý tài nguyên nước. Nhất là trong tổ chức các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước để cung cấp thông tin, số liệu cho công tác quản lý tài nguyên nước và xây dựng các kế hoạch sử dụng nước nhằm chủ động nguồn nước đối với các ngành, lĩnh vực; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, áp dụng công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo, số hóa ngành nước và phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước; nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định điều hòa, phân phối, bảo vệ tài nguyên nước theo thời gian thực; nghiên cứu xây dựng bộ bản đồ số cảnh báo mức độ hạn hán, thiếu nước theo thời gian thực...

Lam An