Bộ TN&MT phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2020

Thứ sáu, 11/9/2020 | 16:19 GMT+7
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 4984/BTNMT-TTTNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, theo phát động của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc.

Với chủ đề “Every small action makes a world of difference” (Cùng hành động để thay đổi thế giới), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trân trọng đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2020.

Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2019

Theo đó, các đơn vị tập trung vào việc tổ chức các hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, rác thải; tuyên truyền về việc từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước…

Bên cạnh đó, Bộ khuyến khích tuyên truyền về Chiến dịch bằng cách treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp khác; cũng như phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Căn cứ vào tình hình thực tế có thể tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến) về công tác bảo vệ môi trường; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự, clip tuyên truyền về bảo vệ môi trường... Tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Đồng thời, đề xuất các cơ quan, tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào như Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon...

Bộ TN&MT cũng yêu cầu các Bộ, ban ngành, địa phương báo cáo kết quả tổ chức Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 qua Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trước 15/10/2020.

Thanh Bảo