Việt Nam sẽ xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương

Thứ sáu, 28/8/2020 | 14:47 GMT+7
Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam sẽ được coi là một diễn đàn khu vực để cùng chia sẻ kiến thức và thông tin liên quan đến rác thải nhựa và ô nhiễm rác thải nhựa.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Quyết định số 1855/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Trọng tâm của Kế hoạch là đẩy mạnh các hoạt động áp dụng mô hình 5R (Renew, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle) về gia hạn, từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; chuẩn bị đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam…

Rác thải nhựa trên đại dương hiện trở thành vấn nạn hàng đầu cần được giải quyết

Một nội dung ưu tiên khác được Bộ TN&MT đưa vào kế hoạch triển khai là hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải bởi rác thải nhựa đại dương có tính liên vùng, liên quốc gia.

Để triển khai nội dung này, việc đầu tiên cần làm là duy trì và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế; triển khai các sáng kiến của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về quản lý rác thải nhựa đại dương; xác định các đối tác ưu tiên, tiềm năng cần đẩy mạnh phát triển hợp tác phù hợp với năng lực, trình độ trong nước về công nghệ.

Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT sẽ xây dựng và triển khai dự án chuẩn bị đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam; xây dựng, vận hành, quản lý hệ thống quan trắc, giám sát rác thải nhựa đại dương; phân tích thí nghiệm phục vụ nghiên cứu về rác thải nhựa đại dương, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển…

Ngoài ra, Bộ sẽ rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý rác thải nhựa đại dương; khởi động nghiên cứu về vai trò và trách nhiệm pháp lý của ngành bao bì trong quản lý rác thải tại Việt Nam với mục tiêu xây dựng khung trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, từ đó xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, sử dụng các sản phẩm xanh, tái chế và thân thiện với môi trường.

Kim Bảo