Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến, tuyên truyền Luật Tài nguyên nước

Thứ sáu, 21/6/2024 | 16:35 GMT+7
Ngày 21/6, tại Hải Phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về Luật Tài nguyên nước năm 2023, đồng thời đảm bảo công tác triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các quy định pháp luật mới về tài nguyên nước.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, để triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (Quyết định số 274-TTg), tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngay khi các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được ban hành, Bộ đã có 3 văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phổ biến văn bản cũng như sẵn sàng triển khai khi các văn bản nêu trên có hiệu lực thi hành.

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 

Tiếp nối công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước, Bộ TN&MT sẽ tổ chức các hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Tài nguyên nước nhằm chỉ rõ những điểm mới, trách nhiệm thực hiện của các cấp, ngành trong quản lý tài nguyên nước. Hội nghị sẽ được tổ chức tại 3 miền Bắc – Trung – Nam. Thông qua hội nghị lần này, Thứ trưởng Lê Công Thành mong muốn các đại biểu tham dự nghiên cứu kỹ tài liệu và trao đổi làm rõ những nội dung có thể có cách hiểu khác nhau để Bộ giải đáp, góp phần tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết.

Thông tin về Luật Tài nguyên nước 2023 và những điểm mới, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Ngô Mạnh Hà cho biết, với 10 chương và 86 điều, Luật đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thông qua 4 nhóm chính sách gồm: bảo đảm an ninh nguồn nước; xã hội hóa ngành nước; kinh tế tài nguyên nước và bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống tác hại do nước gây ra. 

Theo ông Ngô Mạnh Hà, một trong những nguyên tắc cốt lõi của Luật là tài nguyên nước phải được quản lý tổng hợp, thống nhất về số lượng và chất lượng, giữa nước mặt và nước dưới đất, giữa thượng lưu và hạ lưu; phân công, phân cấp rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước, nguồn nước với trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, vận hành công trình thủy lợi, thủy điện, cấp nước đô thị, cấp nước nông thôn; giải quyết những chồng chéo, đan xen, xung đột, có lỗ hổng trong các luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia.

Luật được xây dựng theo hướng quy định tất cả các nội dung về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống tác hại do nước gây ra. Đồng thời, quy định rõ quản cái gì, quản như thế nào và ai quản; bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng; điều hòa, phân phối tài nguyên nước là một trong những công cụ cốt lõi trong việc quản lý, sử dụng, bảo vệ các nguồn nước hiệu quả, bảo đảm an ninh nguồn nước; hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài nguyên nước hướng tới quản trị tài nguyên nước quốc gia trên nền tảng công nghệ số thông qua Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia, hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định.

Chuyển dần từ quản lý bằng công cụ hành chính sang quản lý bằng công cụ kinh tế là một cách tiếp cận hiện đại, được áp dụng ở rất nhiều các nước tiên tiến trên thế giới như Pháp, Úc, Hàn Quốc, Mỹ... Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước, tạo nguồn lực quan trọng trong bối cảnh nguồn lực Nhà nước còn hạn chế; phục hồi, làm sống lại các “dòng sông chết"; nước dưới đất được quản lý hiệu quả, bảo đảm công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân trong khai thác, sử dụng nước...

Tại hội nghị, bên cạnh việc giới thiệu Luật Tài nguyên nước 2023 và những điểm mới, các đại biểu tham dự cũng được nghe đại diện Cục Quản lý tài nguyên nước giới thiệu những nội dung chính của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 54/2024/NĐ-CP quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 2023 và Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Trên cơ sở các nội dung được giới thiệu, các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quản lý tài nguyên nước tại thực tiễn của địa phương.

Thanh Bảo (T/H)