Ca làm việc của người lao động tại công trình khí không quá 12 giờ/ngày

Thứ năm, 28/7/2022 | 10:30 GMT+7
Theo thông tư mới ban hành của Bộ Công Thương, người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc. Ca làm việc không quá 12 giờ trong 1 ngày; phiên làm việc tối đa là 7 ngày.

Mới đây, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 9/9/2022.

Thông tư quy định, người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc. Cụ thể, ca làm việc không quá 12 giờ trong 1 ngày; phiên làm việc tối đa là 7 ngày.

Đối với làm thêm giờ, thông tư nêu rõ thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài ca làm việc hoặc ngoài phiên làm việc quy định nêu trên. Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm.

Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định tại điều 59 và điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt tuân thủ quy định tại điều 108 Bộ luật lao động.

Ảnh minh họa

Nghỉ trong giờ làm việc tuân thủ quy định tại điều 109 Bộ luật lao động. Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.

Nghỉ chuyển ca, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương tuân thủ quy định tại điều 110, điều 112 và điều 115 Bộ luật lao động.

Nghỉ hàng năm tuân thủ quy định tại điều 113 và điều 114 Bộ luật lao động. Trường hợp không thể bố trí nghỉ hàng năm cho người lao động, người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc nghỉ hàng năm vào thời gian nghỉ chuyển phiên.

Sau mỗi phiên làm việc, người lao động làm việc theo phiên được bố trí nghỉ liên tục với số ngày nghỉ bằng với số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể ca làm việc và phiên làm việc của người lao động trong nội quy lao động và thông báo cho người lao động trước khi đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Hải Long