Các đơn vị của PV GAS ký kết hợp tác cung cấp LPG và LNG

Thứ hai, 29/3/2021 | 09:58 GMT+7
Mới đây, tại Khánh Hòa, các đơn vị của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) là: PV GAS TRADING, PV GAS LNG, PV GAS D và CNG VIETNAM đã tổ chức Lễ ký “Thỏa thuận hợp tác cung cấp LPG” và “Hợp đồng khung cung cấp LNG”.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch của PV GAS năm 2021 cũng như dự báo trong các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên ngoài. Nhận diện được những khó khăn và thách thức đó, Tổng công ty đã đề ra ba giải pháp cốt lõi để xây dựng các chiến lược liên quan. Thứ nhất là cơ chế chính sách, thứ hai là công tác cán bộ và thứ ba là thị trường. Liên quan đến thương mại và thị trường, Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc, công ty thành viên và công ty liên kết xây dựng các hợp đồng hợp tác kinh doanh cũng như xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm và những chỉ tiêu năm 2021.

Lễ ký kết "Thỏa thuận hợp tác cung cấp LPG"

Lễ ký kết là một sự kiện quan trọng, phù hợp với chiến lược và định hướng về công tác kinh doanh và phát triển thị trường của PV GAS trong những năm tới.  

“Thỏa thuận hợp tác cung cấp LPG” giữa PV GAS TRADING (Công ty Kinh doanh Khí), PV GAS D (Công ty CP Khí Thấp áp Việt Nam) và CNG VIETNAM (Công ty CP CNG Việt Nam) có thời hạn 3 năm. Trong đó, PV GAS TRADING là đầu mối cung cấp LPG thông qua PV GAS D/CNG VIETNAM khi khách hàng của PV GAS D/CNG VIETNAM làm nhiên liệu thay thế. 

“Hợp đồng khung cung cấp LNG” giữa PV GAS LNG, PV GAS D và CNG VIETNAM có thời hạn 10 năm. Theo đó, PV GAS LNG là đơn vị cung cấp LNG duy nhất cho PV GAS D và CNG VIETNAM.

Ký kết “Thỏa thuận hợp tác cung cấp LPG” giữa PV GAS TRADING, PV GAS D và CNG VIETNAM sẽ tận dụng được những lợi thế về thị trường, mạng lưới khách hàng của các đơn vị thành viên, trực thuộc Tổng công ty trong việc cung cấp các nguồn khí và giải pháp năng lượng.

Ký kết “Hợp đồng khung cung cấp LNG” giữa PV GAS LNG, PV GAS D và CNG VIETNAM đánh dấu bước chuyển đổi mô hình kinh doanh từ tiêu thụ khí nội địa sang mô hình sử dụng LNG nhập khẩu. Việc ký kết hợp đồng khung cung cấp LNG sẽ tạo điều kiện cho Tổng công ty và các đơn vị phát triển lợi thế về nền tảng khách hàng hiện hữu, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chuyển đổi hiệu quả mô hình kinh doanh để tăng cường mở rộng thị phần, tiêu thụ tối đa nguồn LNG nhập khẩu; phát huy vai trò chủ động trong việc lập, thực hiện các kế hoạch kinh doanh nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng cũng như tối đa hóa lợi ích và nguồn lực của Tổng công ty và các đơn vị.

Ký kết "Hợp đồng khung cung cấp LNG"

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký, ông Phạm Văn Phong, Phó Tổng giám đốc PV GAS ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần hợp tác giữa các đơn vị: PV GAS TRADING, PV GAS LNG, PV GAS D và CNG VIETNAM. Việc các đơn vị tiến hành ký kết “Thỏa thuận hợp tác cung cấp LPG” và “Hợp đồng khung cung cấp LNG” là một tiền đề quan trọng để PV GAS tối ưu hóa chuỗi giá trị trong hoạt động cung cấp khí, phát huy lợi thế tuyệt đối trong việc cung cấp các sản phẩm khí, từng bước xây dựng chiến lược kinh doanh khí và các sản phẩm khí một cách khoa học, tiên tiến, cạnh tranh và đáp ứng xu thế vận động của ngành dầu khí trên thế giới. 

PV GAS cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục nỗ lực, cố gắng và nâng cao tinh thần hợp tác để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đồng thời mỗi đơn vị cần song song làm việc với các bên liên quan (các nhà cung cấp, nhà phân phối, các hộ tiêu thụ công nghiệp) để giải quyết những vấn đề một cách đồng bộ, xuyên suốt dựa trên nguyên tắc thị trường, đảm bảo tối đa hoá sản lượng khí LPG và khí LNG nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của PV GAS so với các đối thủ khác trên thị trường.

Đại diện các đơn vị: PV GAS TRADING, PV GAS LNG, PV GAS D và CNG VIETNAM đã thực hiện nghi thức ký kết trước sự chứng kiến của lãnh đạo PVN và PV GAS.

Hải Long