Cập nhật chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ hai, 15/3/2021 | 14:53 GMT+7
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa có buổi làm việc cập nhật chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại buổi làm việc, Ban Kinh tế Đầu tư Petrovietnam đã trình bày báo cáo chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo tập trung vào các nội dung: đánh giá kết quả thưc hiện 5 năm chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; sự cần thiết phải cập nhật chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cùng điều kiện, bối cảnh và giải pháp triển khai thực hiện chiến lược.

Petrovietnam đã triển khai thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá dầu thô từ cuối năm 2015 suy giảm mạnh và kéo dài. Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, ngành dầu khí toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, các tập đoàn/công ty dầu khí lớn trên thế giới giảm doanh thu, thua lỗ, cắt giảm hoạt động, nhân lực, thậm chí phá sản. 

Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh của Petrovietnam năm 2020 được duy trì ổn định, với nhiều chỉ tiêu về đích trước thời hạn, vượt kế hoạch đặt ra, đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn giai đoạn 2016 – 2020.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, xu hướng chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ cùng sự phát triển của khoa học công nghệ đã thúc đẩy, đòi hỏi Petrovietnam phải nhanh chóng thay đổi, bám sát xu thế phát triển kinh tế - kỹ thuật - công nghệ của thế giới và chiến lược phát triển của Việt Nam. Chính vì vậy, với mong muốn chiến lược phát triển trong giai đoạn tới vươn xa hơn, phù hợp hơn với sự phát triển của đất nước, Petrovietnam cần thiết phải xây dựng, hoàn thiện, cập nhật chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ

Lãnh đạo Tập đoàn và các thành viên tham dự buổi làm việc đã tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo cập nhật chiến lược của Petrovietnam, trong đó tập trung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp, xác định mục tiêu tổng quát và kế hoạch triển khai cho giai đoạn tới. Bên cạnh đó, cũng thảo luận, đưa ra ý kiến về mục tiêu, các giải pháp cho từng lĩnh vực, từng giai đoạn phát triển.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đề nghị Tổ Công tác tiếp thu các ý kiến, rà soát, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát của giai đoạn tới của Petrovietnam là tập đoàn kinh tế, năng lượng, công nghiệp hàng đầu đất nước, giữ vai trò trụ cột, đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Bên cạnh đó, định hướng phát triển Petrovietnam vẫn lấy lĩnh vực E&P cốt lõi, phát triển trở thành Tập đoàn có tiềm lực tài chính, trình độ khoa học công nghệ và quản trị ngang tầm khu vực, có sức cạnh tranh với các tập đoàn, công ty dầu khí trong khu vực và trên thế giới.

Để đạt được các mục tiêu trên, Tổng giám đốc Petrovietnam yêu cầu tập trung vào các giải pháp cho từng lĩnh vực phát triển của Tập đoàn, ưu tiên các nhóm giải pháp về: quản trị, thị trường, khoa học công nghệ, đầu tư, tài chính, nhân lực, văn hóa doanh nghiệp và những cơ chế chính sách liên quan. Ông Lê Mạnh Hùng giao Tổ Công tác căn cứ vào cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo báo cáo cập nhật chiến lược ngắn gọn, tập trung, khoa học, đúng tiến độ, kịp thời phê duyệt và triển khai trong thời gian tới.

Hải Long