Chạy online hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2021

Thứ hai, 1/3/2021 | 10:55 GMT+7
Từ ngày 16 - 23/3, Ban Tổ chức sự kiện Ngày Nước thế giới 2021 kêu gọi mỗi người dân trên thế giới cùng tham gia hoạt động 7 ngày chạy hoặc đi bộ để hưởng ứng Ngày Nước thế giới.

Theo đó, thử thách đưa ra rất đơn giản. Đó là cùng nhau kêu gọi tất cả mọi người trên thế giới, tất cả thành phần xã hội, giới tính, tuổi tác, tôn giáo... cùng xây dựng một cộng đồng tiết kiệm nước toàn cầu, cùng nhau thực hiện thử thách đi bộ hoặc chạy để hoàn thành 40.075km đường bộ, tương đương với chu vi của trái đất trong vòng 7 ngày từ ngày 16 - 23/3.

Ảnh tuyên truyền chiến dịch chạy hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2021

Ban Tổ chức Ngày Nước thế giới cho biết, hoạt động với chủ đề “Giá trị của nước” muốn biểu đạt tầm quan trọng của sự thống nhất trong việc xác định các giá trị của nước và những lý do tại sao chúng ta cần tôn trọng những giá trị đó. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để mọi người cùng nhau tìm hiểu về nước như một nguồn tài nguyên hữu hạn.

Hãy đồng hành và tham gia hưởng ứng sự kiện Ngày Nước thế giới 2021 bằng cách truy cập trang web của Ngày Nước thế giới, thực hiện, chụp ảnh kết quả thực hiện thử thách, gửi đến Ban Tổ chức và đính kèm hagstag #worldwaterrun và #valuewater trên các mạng xã hội. 

Link đăng ký: https://www.minaguli.com/

Thanh Bảo