Đẩy nhanh phát triển hệ thống cấp nước sạch nông thôn tại tỉnh Thanh Hóa

Thứ ba, 26/1/2021 | 14:53 GMT+7
Để đảm bảo người dân nông thôn được sử dụng nước sạch hàng ngày, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa đã xây dựng Kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch nhằm đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam đến năm 2021 đạt 58%. Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn tập trung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang triển khai thực hiện đưa vào hoạt động năm 2021 như công trình cấp nước cho xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định; hệ thống cấp nước huyện Nông Cống tại xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống…

Đưa nước sạch về với người dân nông thôn ở Thanh Hóa

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Bộ NN&PTNT và các cơ quan Trung ương để tham gia Dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025. Dự án sẽ đầu tư cấp nước sạch cho 19 xã, thị trấn thuộc 6 huyện gồm Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Quan Hóa và Bá Thước.

Cụ thể, các tiểu dự án nước sạch như tiểu dự án cấp nước cho 4 xã huyện Ngọc Lặc (xã Lam Sơn, Minh Sơn, Minh Tiến và xã Kiên Thọ) có công suất thiết kế 6.000 – 7.000 m3/ngày/đêm; tiểu dự án cấp nước cho 5 xã huyện Thạch Thành (xã Thạch Sơn, Thạch Bình, Thạch Định, Thạch Đồng, Thạch Long) với công suất thiết kế 5.000 – 6.000 m3/ngày/đêm; tiểu dự án cấp nước cho 3 xã huyện Bá Thước (thị trấn Cành Nàng, xã Ban Công, xã Ái Thượng) công suất thiết kế 4.000 – 5.000 m3/ngày/đêm; tiểu dự án cấp nước cho 2 xã huyện Lang Chánh (thị trấn Lang Chánh, xã Đồng Lương) với công suất thiết kế 3.000 – 4.000 m3/ngày/đêm; tiểu dự án cấp nước cho 2 xã huyện Quan Hóa (thị trấn Hồi Xuân, xã Phú Nghiêm) có công suất thiết kế 2.500 – 3.500 m3/ngày/đêm; tiểu dự án cấp nước cho 3 xã huyện Cẩm Thủy (xã Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Lương) có công suất thiết kế 3.000 – 4.000 m3/ngày/đêm.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với đơn vị cấp nước và phương tiện thông tin đại chúng triển khai tuyên truyền vận động người dân nông thôn tham gia đấu nối và sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung đã đi vào hoạt động khai thác. Đồng thời, tham gia vay vốn để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các mô hình cấp nước sạch theo Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh nông thôn tại Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế dùng nước sinh hoạt từ các nguồn nước không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe; đảm bảo hoàn thành tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam đến năm 2021 đạt 58%.

Kim Bảo