Năng lượng tái tạo

Chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình DPPA thí điểm

Thứ ba, 15/12/2020 | 10:03 GMT+7
Văn phòng Chính phủ mới đây đã có công văn số 10124/VPCP-CN ngày 02/12/2020 về Chương trình thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện.

Văn bản nêu: theo đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 92/BC- BCT ngày 9/10/2020 về việc phê duyệt chủ trương cho phép triển khai Chương trình thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện (Chương trình DPPA thí điểm), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thống nhất với các Bộ: Tài chính và Tư pháp về các nội dụng liên quan đến Hợp đồng kỳ hạn dạng chênh lệch (CfD) và hình thức văn bản bản đối với Chương trình DPPA thí điểm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

DPPA là cơ chế cho phép các tập đoàn lớn mua điện trực tiếp từ các nhà sản xuất năng lượng tái tạo, từ đó giúp mở rộng thị trường năng lượng tái tạo. Cụ thể, đây là cơ chế cho phép khách hàng sử dụng điện có cam kết hoặc mục tiêu sử dụng năng lượng sạch, phát triển bền vững (điển hình là khách hàng công nghiệp hoặc thương mại) tiếp cận và mua trực tiếp một lượng điện được từ một đơn vị phát điện năng lượng tái tạo thông qua một hợp đồng song phương dài hạn có giá và thời hạn hợp đồng do hai bên thỏa thuận, thống nhất.

Lan Anh