Văn hóa, du lịch

Chuẩn bị tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Thứ ba, 22/11/2022 | 16:53 GMT+7
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa tổ chức cuộc họp về việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch".

Việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch" nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển VHTT&DL. Từ đó, giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác VHTT&DL, đồng thời phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch; cổ vũ, động viên các cán bộ trong toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển VHTT&DL.

Đây cũng là dịp để các nhà báo được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực VHTT&DL.

Được biết, Giải Báo chí toàn quốc được Bộ VHTT&DL chủ trì tổ chức hàng năm, trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập ngành văn hóa (28/8). Đây là hoạt động phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động báo chí; phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao, giàu ý tưởng sáng tạo, có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, phản ánh trung thực, phong phú về các lĩnh vực của ngành VHTT&DL.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì cuộc họp về Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch"

Theo thông tin tại cuộc họp, giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả hoặc nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh về người thật, việc thật, có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời về những tập thể, cá nhân, hành động tích cực, điển hình tiên tiến, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội… với một trong các nội dung trọng tâm: triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; hiện thực hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp; vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thực trạng về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực VHTT&DL, gia đình và giải pháp hoàn thiện; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp VHTT&DL và gia đình từ Trung ương đến địa phương...

Các tác phẩm đề cập những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chủ trương, đường lối về phát triển văn hóa, con người. Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa trong dư luận và được nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch được đăng, phát trên các cơ quan báo chí được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch" dù được tổ chức lần đầu nhưng đã được chuẩn bị một cách bài bản, nghiêm túc nhằm đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý hoạt động báo chí; góp phần quảng bá và nâng cao vị thế, vai trò của VHTT&DL trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đều đánh giá cao và nhất trí với nội dung, kế hoạch của giải, đồng thời có những góp ý nhằm hoàn thiện quy chế Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch". Dự kiến, lễ phát động giải sẽ diễn ra trong tháng 12/2022.

Thanh Bảo