Ngành tài nguyên và môi trường triển khai nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết

Thứ sáu, 16/2/2024 | 11:18 GMT+7
Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa họp để triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo chương trình công tác năm 2024, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phải xây dựng, trình Bộ để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh tài nguyên và môi trường. Trong đó, tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa phục vụ các dự án đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Chỉ đạo địa phương thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực xã hội để xử lý, tái chế chất thải, rác thải thay cho chôn lấp; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải. Quyết liệt, khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện các cam kết tại COP28 và triển khai thực hiện kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện tuyên bố chính trị về chuyển đổi năng lượng công bằng. Tăng cường theo dõi, dự báo tình hình thời tiết, thủy văn để các Bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ được giao, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị để đảm bảo đúng thời hạn và chất lượng; giải quyết dứt điểm nhiệm vụ, văn bản, hồ sơ còn tồn đọng của năm 2023.

Ngành tài nguyên và môi trường triển khai nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các đơn vị thuộc Bộ để có nhiều kết quả nổi bật trong năm 2023. Vì năm 2024 được xác định là năm bứt phá nên Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ cần tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, từng Vụ, Cục, đơn vị, từng cấp bắt tay ngay vào công việc, rà soát công việc để đôn đốc, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; quản lý, tham mưu hiệu quả chương trình công tác của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ…

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024 là xây dựng thể chế chính sách, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao; bên cạnh việc tiếp thu những ý kiến đóng góp xây dựng, cần phải mạnh dạn đề xuất giải pháp, bảo vệ các quan điểm đúng đắn để bám sát chủ trương theo Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa đổi), các nghị định, thông tư, quy hoạch… nhằm khơi thông nguồn lực tài nguyên, phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần phối hợp tốt để đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế để thu hút, tận dụng nguồn lực tri thức, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, tài chính… từ đó đóng góp chung vào công cuộc phát triển bền vững đất nước. Đơn vị chuyên môn cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường tới các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng nắm rõ.

Bộ trưởng cũng đề nghị, năm 2024, các bên cần chủ động trong công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, từ đó giúp các địa phương kịp thời chấn chỉnh, hạn chế được các sai phạm. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kỳ vọng lãnh đạo các đơn vị luôn tiếp tục phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, chủ động phối hợp với các Bộ, ban ngành để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững, phồn vinh và giàu mạnh của đất nước.

Lâm Bảo (T/H)