Đà Nẵng giải quyết triệt để điểm nóng ô nhiễm môi trường

Thứ năm, 5/9/2019 | 11:40 GMT+7
Đà Nẵng lên kế hoạch giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường đối với điểm nóng môi trường; từng bước kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý các trạm xử lý nước thải đô thị khu công nghiệp, khu công nghệ cao, chất lượng môi trường biển và nước mặt của TP.

Ngày 4/9, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 5820/KH-UBND, về việc triển khai thực hiện chuyên đề về “Tăng cường xử lý các điểm nóng về môi trường” năm 2019.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường đối với điểm nóng môi trường; từng bước kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý các trạm xử lý nước thải đô thị khu công nghiệp, khu công nghệ cao, chất lượng môi trường biển và nước mặt của TP.

Cũng theo kế hoạch, TP Đà Nẵng tăng cường sự phối hợp triển khai, thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn; tiếp tục triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường để đáp ứng cho dự báo phát triển của TP; tăng cường công tác hậu kiểm, công tác phối hợp liên ngành để kiểm soát tốt các điểm ô nhiễm trong khu vực đô thị, phối hợp giải quyết dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

(Ảnh minh họa)

Kế hoạch bao gồm 7 nhiệm vụ chính: nghiên cứu, triển khai dự án Nhà máy phát điện năng lượng mặt trời tại Bãi rác Khánh Sơn; nghiên cứu, triển khai dự án “Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn”, nhằm xây dựng các khu chôn lấp hợp vệ sinh, cải thiện môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý tại các Trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, giám sát chủ nguồn thải; kiểm soát chất lượng nước sau hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung và cơ sở quy mô lớn; triển khai xây dựng các công trình thoát nước đô thị; tăng cường quản lý đối với các điểm nóng về môi trường.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì việc kiểm tra tiến độ thực hiện đối với các công trình xử lý điểm nóng về môi trường; triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, định kỳ hàng quý, tổng hợp báo cáo về UBND thành phố.  Các sở, ban, ngành hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị chủ đầu tư hoặc chủ trì thực hiện các công trình xử lý điểm nóng môi trường thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra trong năm 2019.

Trần Nam