Thành lập đoàn thanh tra xử lý kịp thời cơ sở nông sản vi phạm môi trường

Thứ sáu, 6/12/2019 | 14:45 GMT+7
Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đề nghị UBND các huyện, thành phố xem xét thành lập nhiều tổ công tác, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giám sát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước đặc biệt tại các cơ sở nông sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La vừa ban hành Công văn số 3419/STNMT-QLMT, gửi UBND các huyện, thành phố về việc bảo vệ môi trường trong hoạt động sơ chế, chế biến nông sản năm 2019.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện, bổ sung việc thành lập các tổ công tác của UBND huyện, thành phố, gồm đồng chí Thường trực UBND huyện làm tổ trưởng, công an huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện, UBND xã, công an xã.

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng huyện, thành phố, xem xét thành lập nhiều tổ công tác, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giám sát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.

Khẩn trương tiếp tục kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý đối với các cơ sở chế biến cà phê không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Nghiêm cấm mọi hình thức (trực tiếp, gián tiếp) đưa nước thải chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường vào nguồn nước, hay lòng đất, từ các hoạt động sản xuất sơ chế, chế biến cà phê.

Tại Sơn La nhiều cơ sở sản xuất cà phê xả thẳng ra môi trường gây ô nhiễm. (Ảnh minh họa)

Đối với các cơ sở sơ chế, chế biến đã tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Có biện pháp cưỡng chế, ngăn chặn các cơ sở đã được yêu cầu dừng ngay hành vi vi phạm nhưng cố tình không chấp hành theo quy định, đảm bảo tính kịp thời trong ngăn chặn hành vi gây ô nhiễm môi trường và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 hàng tháng. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo dự báo năm 2019, sản lượng cà phê trên địa bàn tỉnh cao gấp nhiều lần năm 2018. Hiện đang là thời điểm chính vụ của niên vụ cà phê 2019, trên địa bàn các huyện Mai Sơn, Thuận Châu và thành phố Sơn La có nhiều cơ sở sơ chế, chế biến cà phê đang hoạt động.

Song, các cơ sở này chưa có kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường và chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

Đa số các cơ sở là cơ sở nhỏ lẻ, tự phát, phân tán trên địa bàn các huyện, thành phố, đã gây ô nhiễm môi trường trên phạm vi rộng, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt sản xuất của người dân. Mức độ ô nhiễm và phạm vi ô nhiễm dự kiến sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nếu không có những giải pháp và hành động quyết liệt để ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý ô nhiễm.

M. Quang