Ninh Bình xử phạt vi phạm tài nguyên môi trường hơn 3,1 tỷ đồng

Thứ sáu, 27/12/2019 | 12:38 GMT+7
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Ninh Bình cho biết, trong năm 2019 Sở đã trình UBND tỉnh và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với 17 tổ chức với tổng số tiền xử phạt là 3,144 tỷ đồng.

Nhiều cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã bị xử phạt

Trong năm 2019, Sở TN&MT cho biết đã tổ chức thanh tra việc sử dụng đất, thực hiện các quy định về hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với 11 tổ chức, 6 hộ gia đình (trong đó có 10 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 7 cuộc thanh tra đột xuất).

Qua thanh tra, Sở TN&MT đã đề nghị 10 cơ quan, đơn vị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Thu hồi 3 GCNQSD đất 374.213,1 m2 đối với 1 tổ chức; thu hồi 363.310 m2 đất đối với 2 tổ chức; ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường đối với 1 tổ chức với số tiền 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sở cũng thực hiện 30 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ đối với 59 tổ chức. Sau kiểm tra, Sở đã trình UBND tỉnh và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với 17 tổ chức với tổng số tiền xử phạt là 3,144 tỷ đồng.

Minh Quang (t/h)