Năm 2019 Bộ Tài nguyên Môi trường tiến hành hơn 1.200 cuộc thanh tra

Thứ sáu, 3/1/2020 | 14:00 GMT+7
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, riêng năm 2019, đã tiến hành 1.254 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 5.600 tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính, truy thu 82 tỷ đồng, thu hồi 1.484 ha đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra nhiều dự án quan trọng. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc từ thực tiễn. Trong 3 năm từ 2017 - 2019 đã tiến hành 6.497 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 20.709 tổ chức; qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi 16.928 ha đất, xử phạt vi phạm, truy thu 368 tỷ đồng.

Trong đó, riêng năm 2019, đã tiến hành 1.254 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 5.600 tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính, truy thu 82 tỷ đồng, thu hồi 1.484 ha đất. Toàn ngành đã tiếp nhận xử lý hơn 11 nghìn lượt đơn thư (giảm 9,34% so với năm 2018).

Năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết cơ bản các điểm nóng phát sinh về khiếu nại, tố cáo. Tập trung thanh tra đối với các dự án đầu tư để lãng phí, hoang hóa đất đai, quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ sở xử lý chất thải nguy hại…

Bên cạnh đó, các cơ quan của Bộ sẽ phối hợp tốt trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra hàng năm giữa các cơ quan ở Trung ương và các địa phương để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở từng cấp; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài.

V. Nam