Phú Yên sẽ đóng cửa khu vực khai thác khoáng sản gây ô nhiễm

Thứ ba, 17/12/2019 | 10:09 GMT+7
UBND tỉnh Phú Yên vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cấp phép thăm dò, khai thác đối với các khu vực khoáng sản đã được Bộ TN & MT khoanh định, công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường.

Phú Yên tăng cường quản lý khai thác khoáng sản

Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trong quy hoạch khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt, các khu vực mỏ phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ TN&MT bàn giao làm cơ sở để xây dựng hợp phần quy hoạch về thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trong quy hoạch tỉnh.

Sở NN&PTNT phối hợp với Sở TN&MT và các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong lĩnh vực khai khoáng, đánh giá kết quả đạt được, những vướng mắc, đề xuất giải quyết theo quy định. Chỉ đạo kiểm tra việc trồng rừng thay thế đối với các diện tích đã chuyển đổi mục đích để khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện.

Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở TN&MT rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của Luật Khoáng sản. Đồng thời, Cục Thuế chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm; tham mưu dự thảo báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn quản lý đảm bảo an toàn lao động; ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, khai thác khoáng sản trái phép. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

M. Quang