Tây Ninh xử lý dứt điểm vi phạm đất đai kéo dài

Thứ tư, 11/9/2019 | 09:00 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài thuộc quyền quản lý, đồng thời chủ động, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài. (Ảnh minh họa)

Theo tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu: Giám đốc các Sở, ban, ngành liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai; kịp thời tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định của Luật Đất đai và các nghị định chuyên ngành.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài thuộc quyền quản lý, đồng thời chủ động, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xử lý nghiêm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn như: quy định của pháp luật về đất đai còn một số nội dung chưa đồng bộ với luật khác, còn có trường hợp thực hiện Luật Đất đai chưa nghiêm; việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện ở nhiều địa phương còn chậm; công tác quản lý Nhà nước về đất đai có trường hợp chưa bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện chưa thường xuyên; việc giám sát sử dụng đất tại các dự án, công trình của một số đơn vị còn lỏng lẻo, nhiều trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được xử lý kịp thời;

Bên cạnh đó, còn xảy ra tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vi phạm hành lang bảo vệ giao thông, thuỷ lợi, đê điều, sông suối; việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm có trường hợp chưa bảo đảm quy trình hoặc còn chậm tiến độ; sử dụng đất chưa gắn với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; việc đầu tư hạ tầng thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai triển khai vẫn chậm so với yêu cầu.

Trần Nam