Đà Nẵng triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2023

Thứ ba, 16/5/2023 | 17:04 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn trong năm 2023.

Kế hoạch được triển khai với mục tiêu trong năm 2023, thành phố có hơn 90% số tổ dân phố triển khai phân loại rác và 90% số hộ gia đình phân loại rác hiệu quả tại địa bàn khu dân cư; hơn 70% cơ sở trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hơn 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, du lịch và 100% trường học, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố phân loại rác bảo đảm theo phương thức chung của thành phố; hơn 80% chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện phân loại rác.

Bên cạnh việc mở rộng phân loại rác trên toàn địa bàn, kế hoạch nêu rõ thành phố yêu cầu các quận, huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị đầy đủ về phương thức, nguồn lực để tiến tới "cột mốc" phân loại rác trên cả nước từ năm 2025.

Đà Nẵng triển khai phân loại CTRSH tại nguồn năm 2023

Theo kế hoạch, toàn thành phố triển khai đồng bộ phân loại rác có khả năng tái sử dụng, tái chế (gồm: các loại giấy, nhựa, kim loại) và các loại rác nguy hại (bóng đèn huỳnh quang hư, pin và ắc-quy đã qua sử dụng, vỏ chai và lọ đựng hóa chất...). Tùy thuộc vào điều kiện của địa phương, các phường, xã triển khai thực hiện thí điểm phân loại chất thải thực phẩm (gồm thực phẩm nhà bếp trước và sau sơ chế, chế biến; thực phẩm thừa, quá hạn sử dụng; dầu thải; rác vườn...); chất thải cồng kềnh (tủ, giường, nệm, bàn, ghế, vật dụng, gốc cây, thân cây, cành cây...); chất thải từ hoạt động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân...

Trên cơ sở phương thức chung, thành phố tiếp tục xác định, ban hành cụ thể các mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH đối với khu vực nông thôn, đô thị. Xây dựng và ban hành quy trình, hướng dẫn phân loại và thu gom phù hợp với khu vực đô thị, nông thôn; phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình thực hiện phân loại, chuyển rác thải sinh hoạt đến đúng nơi và theo thời gian quy định. Chủ động đề xuất/bố trí ngân sách đảm bảo triển khai hiệu quả hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn thuộc thẩm quyền; cập nhật, tham mưu kịp thời UBND thành phố trên cơ sở quyết định, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến phân loại CTRSH.

Trong công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho cán bộ nòng cốt về quản lý môi trường các cấp và các bên liên quan tại tổ chức, đơn vị: xây dựng nội dung tập huấn/hội thảo để có thể làm cho nhiều đối tượng, cả trực tiếp và trực tuyến; xây dựng các tài liệu hướng dẫn kèm theo bao gồm: website, tài liệu phát tay, video hướng dẫn giảm rác và phân loại rác thải tại nguồn...

Tổ chức truyền thông phối hợp với các cơ quan khác (các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế, các đơn vị thu gom phi chính thức, các nhóm câu lạc bộ môi trường...) để lan tỏa thông tin, cùng hành động. Xây dựng và tổ chức các chương trình truyền thông đặc thù cho từng nhóm đối tượng để triển khai phân loại CTRSH. Tập huấn, đưa các nội dung giáo dục truyền thông môi trường, phân loại rác thường xuyên vào trường học; tổ chức thực hiện các chương trình, mô hình về phân loại rác, giảm thiểu rác thải nhựa và chia sẻ, nhân rộng...

UBND thành phố yêu cầu các Ban quản lý đầu tư về hạ tầng chất thải rắn, các đơn vị tham gia dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý tổ chức rà soát, đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các điểm tập kết, trạm trung chuyển, cơ sở sơ chế, tái chế CTRSH, các cơ sở xử lý đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành phục vụ hiệu quả cho công tác phân loại. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện rà soát, nâng cấp, đầu tư toàn diện hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế CTRSH tại các địa phương, đảm bảo cho công tác tiếp nhận, chuyển giao CTRSH sau phân loại cho các đơn vị vệ sinh môi trường.

Trước đó, năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, tăng tỷ lệ phân loại CTRSH tại nguồn. Kết quả thu được là đã có 89,46% số hộ gia đình, 88,91% số tổ dân phố, 79,69% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 100% trường học phân loại rác. Thu về hơn 1.717 tấn rác tài nguyên được thu gom, tái chế, với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng; hơn 330.000kg rác nguy hại được thu gom sau phân loại, trong đó chủ yếu là pin, bóng đèn; khoảng 5.082 tấn chất thải rắn xây dựng và rác cồng kềnh, kích thước lớn được thu gom.

Linh Giang