Đảm bảo an ninh nguồn nước, chống khan hiếm nước ở Việt Nam

Thứ sáu, 10/6/2022 | 11:48 GMT+7
Mới đây, Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp về việc xây dựng và triển khai Chương trình khan hiếm nước, đảm bảo an ninh nguồn nước và phục hồi hệ sinh thái ở Việt Nam.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh và Phó Cục trưởng Ngô Mạnh Hà đồng chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các bên thảo luận chi tiết về nội dung kỹ thuật cũng như những bước tiếp theo để xây dựng đề xuất trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình.

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) châu Á - Thái Bình Dương, Cơ quan hợp tác ngành nước AWP và Đại sứ quán Australia cùng các đại biểu thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước.

Các đại diện tổ chức quốc tế và trong nước thảo luận về vấn đề khan hiếm nước, đảm bảo an ninh nguồn nước ở Việt Nam

Tại cuộc họp, Cục Quản lý tài nguyên nước và các đối tác quốc tế đã tập trung trao đổi, chia sẻ về những nội dung liên quan về tình hình khan hiếm nước và khung pháp lý quản lý khan hiếm nước ở Việt Nam, vấn đề ô nhiễm nước, phục hồi hệ sinh thái sông, hoạt động đề xuất để triển khai các bước tiếp theo của Chương trình khan hiếm nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam; dự án tăng cường an ninh nguồn nước và phục hồi hệ sinh thái nước ở Việt Nam.

Chương trình khan hiếm nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương là chương trình khung được thiết kế cho 4 quốc gia khu vực châu Á -Thái Bình Dương là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Bangladesh nhằm giải quyết và quản lý tình trạng khan hiếm nước trong lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực.

Mục tiêu dài hạn là đạt được mục tiêu sử dụng bền vững tài nguyên nước ở tất cả các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, đảm bảo việc sử dụng nước bền vững trên cơ sở cân bằng giữa nhu cầu xã hội, con người, kinh tế và môi trường phù hợp với khả năng sẵn có của các nguồn nước mặt, nước ngầm có thể sử dụng và bổ sung được trong hiện tại và lâu dài.

Hiện nay, Australia và FAO đang hợp tác chặt chẽ với nhau để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Cục Quản lý tài nguyên nước nằm triển khai Chương trình khan hiếm nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam. Theo đó, trong năm 2022 - 2023, các bên sẽ tiến hành những phân tích về chính sách và khuôn khổ pháp lý liên quan đến quản lý khan hiếm nước và triển khai thí điểm tính toán lượng nước, khả năng phân bổ nước tại một số vùng, lưu vực sông ở Việt Nam. 

Mỹ Dung (T/H)