Đảm bảo các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng cung ứng đủ nước trong mùa cạn

Thứ hai, 27/5/2024 | 11:36 GMT+7
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3274/BTNMT-TNN về việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong thời gian cuối mùa cạn năm 2024.

Đảm bảo việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong thời gian cuối mùa cạn

Công văn nêu, hiện nay, lưu vực sông Hồng đang trong thời kỳ cuối mùa cạn, chuẩn bị sang mùa lũ theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 740/QĐ-TTg. Mực nước hiện tại của các hồ chứa đo ngày 21/5/2024 đều đang ở mức cao, trong đó mực nước của các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang cao hơn mực nước tối thiểu quy định tại phụ lục III của Quy trình từ 6,6 - 25,8m; tổng dung tích trữ của các hồ chứa trên lưu vực khoảng 14,6 tỷ m3 (chiếm khoảng 77% so với tổng dung tích hữu ích).

Đáng chú ý, mực nước các hồ đều đang cao hơn so với mực nước cao nhất thời kỳ lũ sớm (từ ngày 15/6 đến ngày 19/7) như sau: hồ Sơn La đạt 211,95m (cao hơn 11,95m), hồ Hòa Bình đạt 108,8m (cao hơn 3,8m), hồ Tuyên Quang (cao hơn 10,74m), hồ Thác Bà đạt 53,24m (thấp hơn 2,76m). 

Vì vậy, để đảm bảo an toàn phòng lũ, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước, tối ưu hệ thống điện, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan liên quan, quản lý các hồ chứa phối hợp với các đơn vị tính toán, tối ưu kế hoạch huy động các nguồn điện, trong đó có thủy điện bảo đảm an ninh năng lượng, an toàn hệ thống điện và kịp thời đưa dần mực nước các hồ chứa về cao trình mực nước cao nhất trước lũ theo quy định. Trong quá trình vận hành, cần giảm thiểu việc gia tăng dòng chảy đột biến về hạ du, hạn chế tối đa việc phải xả thừa, gây lãng phí nguồn nước, tuân thủ diễn biến tình hình và dự báo khí tượng, thủy văn, nguồn nước về các hồ chứa, nhu cầu phụ tải điện của hệ thống và nhu cầu khai thác, sử dụng nước trên lưu vực.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng phương án điều chỉnh vận hành theo hướng linh hoạt các yêu cầu về bảo đảm mực nước trước lũ các hồ chứa, đồng thời có phương án vận hành đảm bảo tích đủ nước vào cuối mùa lũ theo yêu cầu đảm bảo lượng nước cho mùa khô năm tới; gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định.

Minh Khang