Đảm bảo thực hiện các cam kết môi trường, khí hậu cùng UNDP

Chủ nhật, 31/7/2022 | 00:12 GMT+7
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà đã tiếp và làm việc với bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Trợ lý Tổng giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) toàn cầu và Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại buổi tiếp, bà Kanni Wignaraja gửi lời chúc mừng tới Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 với nhiều mục tiêu quan trọng như: giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; tận dụng cơ hội từ ứng phó biến đổi khí hậu để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu và cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam cũng đang nỗ lực sửa đổi Luật Đất đai 2013 - một trong những Luật rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.

Bà Kanni Wignaraja cho biết, UNDP và Bộ TN&MT đã có truyền thống hợp tác lâu năm và trong thời gian tới, UNDP mong muốn tiếp tục được hỗ trợ, hợp tác với Bộ TN&MT trong quá trình xây dựng Quy hoạch không gian biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời hợp tác trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và môi trường, đặc biệt là trong triển khai các kết quả của Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26), giảm phát thải ròng bằng 0 và phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam…

Bà Kanni Wignaraja trao đổi các vấn đề về khí hậu và phát triển kinh tế bền vững với Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của UNDP dành cho Việt Nam nói chung và Bộ TN&MT nói riêng trong thời gian qua.

Nhân buổi làm việc, Bộ trưởng mong muốn các lĩnh vực và hoạt động hợp tác giữa hai bên ngày càng được mở rộng, thúc đẩy hơn nữa, nhất là trong xây dựng Quy hoạch không gian biển, phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, thực hiện cam kết tại COP26 về biến đổi khí hậu.

Trong đó, Bộ trưởng cho biết, Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TN&MT. Trong quá trình thực hiện, Bộ đề nghị UNDP hỗ trợ về các giải pháp, định hướng quy hoạch, hỗ trợ về kỹ thuật xây dựng và tổng hợp dữ liệu không gian biển, cũng như hỗ trợ về nguồn lực tài chính, nhân lực.

Về phát triển kinh tế tuần hoàn, lãnh đạo Bộ TN&MT mong muốn UNDP đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật để hoành thành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kinh tế tuần hoàn; hỗ trợ xây dựng các quy định/hướng dẫn trong quản lý chất thải điện tử; tiếp tục hỗ trợ triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương…

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ của UNDP trong đàm phán chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Trong đó, việc xây dựng JETP cần tập trung làm rõ tính khả thi, vừa đảm bảo triển khai chuyển đổi năng lượng nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính vừa đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh - xã hội.

Đối với lĩnh vực biến đổi khí hậu, Bộ trưởng đề nghị UNDP tiếp tục hỗ trợ tăng cường nhận thức, năng lực thể chế và khoa học kỹ thuật nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó, hỗ trợ Việt Nam thành lập thị trường carbon trong nước kết nối với thị trường quốc tế; hỗ trợ Việt Nam triển khai cam kết giảm phát thải ròng vào năm 2050 và thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Linh Giang (T/H)