Bất động sản

Đấu thầu chọn nhà đầu tư khu dân cư hơn 100 tỷ đồng tại Quảng Nam

Thứ ba, 4/1/2022 | 15:44 GMT+7
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo quyết định của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây nhà ở khu dân cư Phúc Thành, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, mục tiêu của dự án khu dân cư Phúc Thành là đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, thiết kế nhà ở.

Tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật; nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án tự bỏ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

Đấu thầu chọn nhà đầu tư khu dân cư hơn 100 tỷ đồng tại Quảng Nam

Phạm vi sử dụng đất dự án khoảng 8,5 ha. Sơ bộ chi phí đầu tư dự án là khoảng 105,843 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 35,2 tỷ đồng. Theo quyết định của tỉnh Quảng Nam, tổng chi phí thực hiện dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư trúng thầu, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhà đầu tư trúng thầu phải huy động 100% nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định. Thời hạn hoạt động của dự án khu dân cư Phúc Thành không quá 50 năm, tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ năm 2022 – 2024.

Nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án này phải thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đúng theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, đất đai, phòng chống cháy nổ, khớp nối hạ tầng; chỉ được triển khai thi công xây dựng sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (nếu có). Nhà đầu tư chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở sau khi đã được có kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật đạt yêu cầu, được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng theo quy định.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu, không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên danh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn được thực hiện việc ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản.

Khánh Nam