Bất động sản

Đề xuất giảm 30% tiền thuê đất trong năm 2023

Thứ hai, 16/1/2023 | 11:12 GMT+7
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023. Theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân...

Theo Bộ Tài chính, đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân... được đưa ra trong bối cảnh các ngành, lĩnh vực sử dụng nhiều đất trong sản xuất, kinh doanh như bất động sản, nông nghiệp, khai khoáng... gặp khó khăn do tín dụng thắt chặt, cầu thị trường giảm. Vì thế, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất, mặt nước như mức áp dụng năm 2022.

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất trong năm 2023

Cụ thể, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp, sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp năm nay.

Mức giảm tiền thuê đất, mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, mặt nước của năm 2023. Trường hợp người thuê đang được giảm hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, thì mức giảm 30% này được tính trên số tiền thuê đất, mặt nước phải nộp sau khi đã giảm hoặc khấu trừ.

Trong năm 2022, số tiền thuê đất được giảm (30%) khoảng 3.500 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, có thể sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch.

Thanh Trúc