Bất động sản

Đề xuất thay đổi tiêu chí chọn nhà đầu tư nhà ở xã hội

Thứ sáu, 23/7/2021 | 10:16 GMT+7
Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, đồng thời đề xuất thay đổi tiêu chí chọn nhà đầu tư nhà ở xã hội.

HoREA cho rằng, không chỉ ưu ái chọn chủ đầu tư có kinh nghiệm làm nhà ở xã hội mà dùng tiêu chí chung bao gồm cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.

Hiệp hội đề xuất bổ sung thêm các tiêu chí về việc hoàn thiện các tiêu chí đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội như sau:

Cụ thể, "giảm mức ưu đãi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước". Hiệp hội nhận thấy, các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội có năng lực có thể đề xuất chỉ nhận một phần hoặc thậm chí không nhận các chính sách ưu đãi của nhà nước mà vẫn thực hiện được dự án nhà ở xã hội đảm bảo chất lượng, tiến độ và giá bán nhà ở xã hội có tính cạnh tranh nhất phục vụ người mua nhà, để giảm bớt phần chi ngân sách nhà nước.

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí về "giảm giá bán nhà ở xã hội". Hiệp hội nhận thấy, các chủ đầu tư có năng lực hoàn toàn có thể đề xuất mức giá bán nhà hợp lý nhất và đây cũng là tiêu chí đánh giá năng lực của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Do vậy, Hiệp hội đề nghị bổ sung thêm tiêu chí về việc nhà đầu tư đề xuất "giảm giá bán nhà ở xã hội" (so sánh theo đơn giá mét vuông sàn căn hộ) vào Khoản 2 Điều 6 dự thảo Thông tư.

Đề nghị "tiêu chí về kinh nghiệm thực hiện các dự án nhà ở, bao gồm cả dự án nhà ở xã hội, hoặc dự án nhà ở thương mại" thay cho "tiêu chí về kinh nghiệm thực hiện các dự án nhà ở xã hội".

Theo quan điểm của HoREA, các nhà đầu tư đã có kinh nghiệm thực hiện các dự án nhà ở, bao gồm cả dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại đều có năng lực thực hiện dự án nhà ở xã hội và không nên đánh giá cao hơn đối với các nhà đầu tư đã thực hiện nhiều dự án nhà ở xã hội như dự thảo Thông tư. Bởi lẽ, cần khuyến khích xây dựng các dự án nhà ở xã hội đạt chất lượng và có nhiều tiện ích, dịch vụ tương đương dự án nhà ở thương mại.

HoREA để xuất dùng tiêu chí chung bao gồm cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại cho lựa chọn nhà đầu tư nhà ở xã hội

Do vậy, Hiệp hội đề nghị sửa đổi điểm d Điều 6 "dự thảo Thông tư" quy định tiêu chí về kinh nghiệm thực hiện các dự án nhà ở xã hội hoặc dự án nhà ở thương mại, thay cho cách đánh giá cao hơn về "tiêu chí về kinh nghiệm thực hiện các dự án nhà ở xã hội" thì hợp lý, công bằng và có lợi cho người tiêu dùng hơn.

Hiệp hội cũng nêu ý kiến về nguyên tắc xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội. HoREA đề nghị sửa đổi, hoàn thiện điểm c Khoản 1 Điều 9 dự thảo Thông tư quy định sau thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, đã tính hạch toán phần lợi nhuận tăng thêm do kinh doanh thương mại phần diện tích 20% thì chủ đầu tư được quyền kinh doanh thương mại phần diện tích 20% này theo cơ chế thị trường và được hưởng lợi nhuận tăng thêm (nếu có).

Qua phân tích, phần lợi nhuận tăng thêm do kinh doanh thương mại phần diện tích 20% có thể bù đắp, góp phần làm giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và cũng có thể cung cấp thêm một khoản ngân sách để giảm chi phí quản lý, vận hành nhà ở xã hội của dự án nhưng phải quy định phương thức hạch toán phù hợp với thực tế.

Đồng thời, cần đảm bảo quyền của chủ đầu tư được tự do kinh doanh theo cơ chế thị trường đối với phần diện tích này nên HoREA đề nghị xác định thời điểm hạch toán phần lợi nhuận tăng thêm do kinh doanh thương mại phần diện tích 20% tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng đã tiếp nhận văn bản đề xuất của HoREA và sẽ sớm có giải đáp về các nội dung nêu trên.

Thủy Quỳnh