Năng lượng mặt trời

EVNSPC thanh toán gần 65 tỷ đồng cho khách hàng bán điện mặt trời áp mái

Thứ năm, 12/12/2019 | 09:06 GMT+7
Tính đến cuối tháng 11, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã thanh toán cho 3.896 khách hàng bán điện mặt trời áp mái, với sản lượng thanh toán là 27,97 triệu kWh tương ứng số tiền 64,62 tỷ đồng.

Theo báo cáo của EVNSPC, lũy kế đến ngày 30/11/2019, tổng công suất năng lượng mặt trời áp mái khách hàng là 161.908/95.650 kWp, đạt 169 % so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Hiện, 9.262 khách hàng đã lắp đặt công tơ 2 chiều bán điện qua hình thức năng lượng mặt trời áp mái. Sản lượng phát lên lưới 11 tháng năm 2019 là 46,74 triệu kWh. Tính đến cuối tháng 11, Tổng công ty đã thanh toán cho 3.896 khách hàng, với sản lượng thanh toán là 27,97 triệu kWh tương ứng số tiền 64,62 tỷ đồng.

EVNSPC đã thanh toán gần 65 tỷ đồng cho khách hàng bán điện mặt trời áp mái. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, lũy kế đến tháng 11/2019, sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 69 tỷ 356,26 triệu kWh, tăng 9,05% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế đến tháng 11/2019, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty là 66 tỷ 550 triệu kWh, tăng 9,33% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 90,72% kế hoạch Tập đoàn giao (73 tỷ 350 triệu kWh).

Lũy kế đến tháng 11/2019, tại 21 tỉnh thành phố đã thực hiện tiết kiệm được 1 tỷ 266 triệu kWhm, tương ứng 1,98% sản lượng điện thương phẩm.

Về công tác Quản lý nhu cầu điện (DSM) và Điều chỉnh phụ tải điện (DR): đối với khách hàng tiêu thụ điện trên 3 triệu kWh/năm 2018 ký thỏa thuận tham gia chương trình DR phi thương mại, toàn Tổng công ty lũy kế đến ngày 30/11/2019 có 1.744 khách hàng đã ký kết Thỏa thuận tham gia chương trình DR phi thương mại trên tổng số 1.744 khách hàng EVN giao (đạt 100%/90% Tập đoàn giao). Đối với khách hàng mở rộng ký thỏa thuận từ 1 triệu đến 3 triệu kWh/năm 2018, toàn Tổng công ty đang triển khai thực hiện 3.505 khách hàng, đã ký thỏa thuận với 2.930 khách hàng (đạt tỷ lệ 83,59%).

Bên cạnh đó, trong tháng 12/2019, Tổng công ty cùng các đơn vị thành viên đồng loạt triển khai nhiều chương trình nhằm tri ân khách hàng sử dụng điện trong năm 2019.

Độ tin cậy cung cấp điện: lũy kế đến tháng 11/2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 244,29/306 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,71/2 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,06/5,33 lần (thực hiện/kế hoạch).

Trong tháng 11/2019, Tổng công ty cũng đưa vào vận hành 650 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,55 ngày/1 công trình và đã giải quyết cấp điện cho 30.400 khách hàng hạ áp.

Tính đến tháng 11/2019, EVNSPC đã khởi công 35 công trình lưới điện 110kV, hoàn thành đóng điện 32 công trình lưới điện 110kV.

Trong tháng 12/2019, EVNSPC sẽ tiếp tục mở rộng các loại hình dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, triển khai các dịch vụ điện theo phương thức điện tử; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ điện trực tuyến kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nhã Quyên