Tiết kiệm điện năng

Giải báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021

Thứ tư, 1/9/2021 | 16:00 GMT+7
Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức “Giải báo chí tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021”.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Giải báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 là giải thưởng được tổ chức lần thứ 10. Đây là hoạt động truyền thông do Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006 – 2015 đồng tổ chức. Sau khi Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giải báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lần thứ 10 tiếp tục được thực hiện với sự hợp tác giữa hai cơ quan. 

Các tác phẩm tham dự “Giải báo chí tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021” cần phản ánh chính xác, kịp thời, hiệu quả các nội dung như: phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, luật pháp và chính sách của Nhà nước về nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuyên truyền, biểu dương các ban ngành, tổ chức, đơn vị, cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, chuyển đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, từ đó giảm mức tiêu hao năng lượng, giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp nhất. 

Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện truyền thông đại chúng. (Ảnh minh họa)

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Phát hiện, giới thiệu những điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả của các địa phương, cơ sở, đơn vị, công trình xây dựng, phát triển công trình xanh, khu đô thị xanh, các nghiên cứu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cả nước trong thời gian tới. Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.

Các tác phẩm dự thi thuộc 4 loại hình báo chí: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Tác phẩm tham dự giải phải được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/8/2021. Đối với nhóm tác giả gửi tác phẩm dự giải, số lượng tác giả mỗi nhóm không quá 5 người. 

Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 31/10/2021 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2021.

Ban tổ chức sẽ trao 24 giải thưởng cho 4 loại hình báo chí (bao gồm 4 giải A: 15 triệu đồng/giải, 8 giải B: 10 triệu đồng/giải; 12 giải C: 7 triệu đồng/giải). Tổng giá trị giải thưởng là 224 triệu đồng.

Các tác phẩm tham dự gửi về địa chỉ: Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, số 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.38246530 & 0986 756 202. Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com

Ngoài bì thư ghi rõ: tác phẩm dự thi “Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021”. Hồ sơ tác phẩm cần ghi rõ thông tin tác giả: họ và tên, bút danh (nếu có), điện thoại, email, cơ quan công tác/địa chỉ liên hệ.

Tiến Đạt