Kinh tế xanh

Hà Nội: Xây dựng điểm bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề

Thứ năm, 15/12/2022 | 08:26 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 312/KH-UBND về phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chương trình số 04-TTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, thành phố phấn đấu năm 2023, phát triển thêm từ 20 - 30 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố (theo nhiệm vụ UBND thành phố giao hàng năm, mỗi quận, huyện, thị xã phát triển tối thiểu 1 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP mới trở lên); triển khai xây dựng thí điểm 5 trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với phát triển du lịch tại các huyện: Gia Lâm, Thường Tín, Phú Xuyên, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây.

Phấn đấu phát triển thêm nhiều điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Hà Nội

Để đạt được mục tiêu trên, theo kế hoạch, các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, các hiệp hội, hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố cần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ và các nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về những giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Qua đó, hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của Hà Nội và các tỉnh, thành phố, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy sản xuất khu vực nông thôn, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của thành phố và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn, các điểm bán tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng... trên địa bàn thành phố. Tổ chức lễ khai trương và đưa các điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm đi vào hoạt động bảo đảm đúng tiến độ thời gian và hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố.

Đồng thời, hỗ trợ giới thiệu, kết nối sản phẩm OCOP của Hà Nội, các tỉnh, thành phố vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, siêu thị, cửa hàng... trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng.

Lâm Bảo