Môi trường (old)

Hà Nội đẩy mạnh xử lý rác thải rắn

Thứ ba, 18/12/2018 | 15:23 GMT+7
Hà Nội đang thực hiện hàng loạt giải pháp xử lý rác thải đặc biệt tận dụng năng lượng từ nguồn này.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, trước hết, các huyện phải chủ động hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới điểm tập kết, trung chuyển rác thải phù hợp với đặc điểm của địa phương; đảm bảo mỗi xã có tối thiểu từ 1-2 điểm tập kết/trung chuyển rác thải. Mạng lưới các điểm trung chuyển, tập kết rác thải phải được xây dựng đúng quy định, quy hoạch; đảm bảo cự ly vận chuyển hợp lý, khoa học và kinh tế.

Các quận, huyện, thị xã bố trí và công bố công khai các điểm tập kết để trung chuyển đất thải, phế thải xây dựng trên địa bàn. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp đổ đất thải, phế thải không đúng nơi quy định, làm rơi đất, phế thải trên đường. Cơ giới hóa việc thu gom, vận chuyển rác đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Thực hiện nghiêm túc việc bỏ rác, thu gom đúng giờ, đúng quy định.

Hà Nội chú trọng triển khai công tác phân loại rác tại nguồn. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt theo công nghệ đốt phát điện với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và công nghệ hiện đại tiên tiến. Trước mắt là đẩy nhanh tiến độ khởi công công trình Nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn 4.000 tấn/ngày đêm; Xuân Sơn 1.500 tấn/ngày đêm, phấn đấu đưa vào vận hành nhà máy này vào năm 2020; Đồng Ké 1.500 tấn/ngày đêm.

Đồng thời, Hà Nội chú trọng triển khai công tác phân loại rác tại nguồn theo hướng phân chia địa bàn các huyện thành nhiều vùng khác nhau để áp dụng các phương thức phân loại, thu gom phù hợp với công nghệ xử lý; kết hợp với việc phân loại tinh tại các trạm trung chuyển nhằm tăng hiệu quả xử lý, tái chế rác thải, giảm tỷ lệ chất thải phải vận chuyển đi chôn lấp, xử lý; nghiên cứu xây dựng kế hoạch hướng tới việc phân loại phù hợp với công nghệ xử lý trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh xây dựng các nhà máy đốt rác phát điện.

Đáng chú ý, Thành phố sẽ lựa chọn công nghệ tái chế là công nghệ chủ đạo; đốt một phần hoặc đốt có thu hồi năng lượng; kết hợp với chôn lấp hợp vệ sinh tại chỗ (của huyện) hoặc trung chuyển đến các bãi chôn lấp hợp vệ sinh tập trung của Thành phố; hướng tới mô hình xử lý rác thải 3R hoàn chỉnh cho toàn Thành phố.

Trong thời gian tới, Hà Nội cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư các bãi chôn lấp hợp vệ sinh hiện có, hợp nhất các ô chôn lấp tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Sóc Sơn (giai đoạn 2); khu xử lý Xuân Sơn- Sơn Tây (giai đoạn 2) nhằm tăng dung tích, công suất xử lý rác đảm bảo an ninh môi trường trong thời gian các nhà máy xử lý đang trong quá trình đầu tư, xây dựng. Đẩy nhanh đầu tư mở rộng khu xử lý chất thải rắn phía Bắc Sơn quy mô 37 ha và hợp khối các khu vực hiện có để đảm bảo tiếp nhận đến 2020. Ngoài ra, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ các nhà đầu tư trong công tác xử lý chất thải rắn.

An Nhiên