Hà Nội giám sát quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn

Thứ sáu, 26/8/2022 | 14:10 GMT+7
Ngày 25/8, Đoàn giám sát của HĐND thành phố Hà Nội thực hiện giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn quận Long Biên.

Báo cáo với đoàn giám sát, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, quận luôn xác định vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Do đó, quận đã xây dựng Chương trình số 03-CTr/QU về đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm là giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2025 với 14 chỉ tiêu.

Lãnh đạo quận Long Biên cũng báo cáo về những vấn đề khó khăn còn tồn tại tại địa phương, qua đó đề xuất để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm nước sông Cầu Bây và các điểm tiếp nhận từ các nguồn thải sinh hoạt trong khu dân cư, cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 3 dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn. UBND quận đã kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp danh sách dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 để triển khai đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố.

Đối với hệ thống thoát nước, UBND quận kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước và môi trường đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng trạm bơm Gia Thượng, hồ điều hòa và tuyến mương Thượng Thanh.

Về xử lý nước thải, UBND quận đề xuất có cơ chế thu hút xã hội hóa thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, trước mắt đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước và môi trường thành phố thực hiện chuẩn bị đầu tư; đưa trạm xử lý nước thải đô thị Việt Hưng vào vận hành; áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

Giám sát quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn quận Long Biên

Qua khảo sát, đoàn giám sát của HĐND thành phố Hà Nội ghi nhận nỗ lực của các cấp chính quyền quận trong thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý thoát nước và xử lý nước thải. Đồng thời đặt ra một số vấn đề cần trao đổi làm rõ trong công tác quản lý của lãnh đạo UBND cấp phường, cấp quận, cũng như sự phối hợp với các sở ngành trong thực hiện các giải pháp để bảo vệ môi trường làng nghề; sự chủ động của quận trong giải quyết những tồn tại về công tác nhân sự quản lý nhà nước về môi trường…

Các thành viên đoàn giám sát cũng yêu cầu quận làm rõ biện pháp xử lý các điểm úng ngập cục bộ trên địa bàn, cả trong trước mắt, lâu dài, cũng như vấn đề chấp hành pháp luật về môi trường trong xử lý nước thải của các cơ quan quản lý, chủ đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, công tác bảo vệ môi trường tại Hà Nội luôn cấp thiết, được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm; thành phố đã chỉ đạo thực hiện bằng nhiều chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết chuyên đề… Trong điều kiện địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế - xã hội phát triển tốt, lãnh đạo quận Long Biên cần chú trọng thực hiện quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn; chủ động đầu tư các dự án; quyết liệt chỉ đạo xây dựng quận sáng – xanh – sạch – đẹp...

Quận nên xây dựng đề án tổng thể về lĩnh vực xử lý nước thải, có các giải pháp căn cơ khắc phục được những tồn tại hạn chế, tập trung giải quyết khó khăn để tạo chuyển biến mới, có kế hoạch lộ trình rõ ràng trong thực hiện công tác này mới đạt kết quả cao. Trong đó về xử lý nước thải, những nhiệm vụ được thành phố giao thì cần quyết tâm hoàn thành, nhất là thoát nước tại các khu đô thị như ở Việt Hưng.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cũng lưu ý, các hồ điều hòa có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì vậy cần quan tâm giữ gìn cảnh quan và phát huy hiệu quả điều hòa của các hồ trong đảm bảo môi trường trên địa bàn. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm và công khai những hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Kim Bảo (T/H)