Công nghệ Giao thông

Hà Nội mở rộng thí điểm vé điện tử liên thông với 10 tuyến xe buýt

Thứ tư, 27/3/2024 | 10:46 GMT+7
UBND TP Hà Nội thống nhất về chủ trương triển khai thí điểm thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức đối với 10 tuyến buýt do Tổng công ty Vận tải đang khai thác vận hành theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải.

Cụ thể, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch TP Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp xem xét kết quả thực hiện ban đầu đối với việc triển khai thí điểm hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức cho vận tải hành khách công cộng trên địa bàn.

Theo đó, TP Hà Nội thống nhất về chủ trương triển khai thí điểm thẻ vé đối với 10 tuyến buýt do Tổng công ty Vận tải đang khai thác vận hành theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải nhằm đảm bảo tính toàn diện, liên thông các tuyến, đa dạng loại hình phương tiện xe buýt. Đánh giá đầy đủ các yếu tố chủ quan, khách quan tác động đến việc sử dụng thẻ vé làm cơ sở triển khai nhân rộng, chính thức trong giai đoạn tiếp theo.

10 tuyến buýt sẽ thí điểm thẻ, vé điện tử gồm: tuyến 105, 22 (A, B, C), 05, 23, 90, 33,106, 04, 17, 50.

Hà Nội mở rộng thí điểm vé điện tử liên thông với 10 tuyến xe buýt

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông vận tải thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ triển khai thực hiện, tổ chức sơ kết công tác thí điểm trong thời gian sớm nhất. Chủ trì, cùng với các đơn vị thí điểm tiếp tục nghiên cứu thẻ vé theo hướng tích hợp, liên thông (dùng chung) với các loại hình vận tải hành khách công cộng khác; tham mưu, đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo khi đủ điều kiện.

Thẻ, vé điện tử là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hướng tới thành phố thông minh, đem lại nhiều lợi ích cho TP Hà Nội và người tham gia giao thông công cộng.

Từ tháng 11/2023, TP Hà Nội thực hiện triển khai thí điểm hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức cho giao thông công cộng, áp dụng cho 24 tuyến xe buýt trên địa bàn. Phạm vi thí điểm vé điện tử bao gồm vé lượt, vé tháng một tuyến, vé tháng liên tuyến.

An Vinh (t/h)