Hà Nội tiếp nhận 18 thiết bị cảm biến quan trắc chất lượng không khí của Đức

Thứ sáu, 27/9/2019 | 11:31 GMT+7
Hà Nội vừa tiếp nhận 18 thiết bị cảm biến quan trắc chất lượng không khí do Cơ quan hợp tác phát triển Đức (GIZ) hỗ trợ lắp đặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Hà Nội giao cơ quan liên quan tìm vị trí lắp đặt thiết bị cảm biến quan trắc. (Ảnh minh họa)

Theo UBND TP, nhận được Thư đề nghị của GIZ tại Hà Nội, để tiếp tục triển khai các hoạt động cải thiện chất lượng không khí cho Thành phố, UBND Thành phố đã đồng ý tiếp nhận 18 thiết bị cảm biến quan trắc chất lượng không khí do GIZ hỗ trợ lắp đặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đầu mối tiếp tục phối hợp với tổ chức GIZ, UBND quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan hiệu chỉnh dữ liệu 18 thiết bị cảm biến theo các trạm quan trắc cố định của Thành phố đảm bảo dữ liệu chính xác; công bố dữ liệu chất lượng không khí của các trạm cảm biến trên trang http://moitruongthudo.vn và các ứng dụng điện thoại thông minh, các bảng thông tin điện tử tại các trụ sở, khu vực công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sau khi các thiết bị đã hoạt động ổn định.

UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức GIZ và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai lắp đặt tại các vị trí đã khảo sát trên địa bàn.

Huyền Châu