Văn hóa, du lịch

Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế hạnh phúc

Chủ nhật, 19/3/2023 | 00:19 GMT+7
Nhân Ngày quốc tế hạnh phúc (20/3), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, biểu dương các gia đình văn hóa, văn minh, hạnh phúc trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày quốc tế hạnh phúc nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam. Đây cũng là dịp để Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội biểu dương các gia đình văn hóa, văn minh, hạnh phúc trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định số 2583/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Tổ chức các hoạt động nhân Ngày quốc tế hạnh phúc, việc tổ chức sự kiện góp phần cùng cả thế giới biểu thị mong muốn, niềm tin và quyết tâm phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo; một thế giới thịnh vượng và bền vững; một thế giới mà tất cả mọi người dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo nhưng đều được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc.

Do đó, các hoạt động được tổ chức nhân ngày lễ sẽ có sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, ngành, nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, hướng tới hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Trong đó hướng đến đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới…; trang bị, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng của gia đình trong sự phát triển kinh tế – xã hội với mục đích xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, biểu dương các gia đình văn hóa, văn minh, hạnh phúc

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày quốc tế hạnh phúc với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Bao gồm: gặp mặt, biểu dương gia đình tiêu biểu, cán bộ làm công tác gia đình tiêu biểu; phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương và thành phố xây dựng tin, bài, phóng sự, xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về sự kiện với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”…

Trước đó, ngày 17/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt các gia đình văn hóa tiêu biểu nhân kỷ niệm 10 năm thực hiện Đề án Tổ chức các hoạt động nhân Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3. Đây là dịp để tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới; cũng là ngày hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng thế giới đại đồng, đem lại hạnh phúc cho người người trên trái đất.

Báo cáo tại hội nghị, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các quận, huyện, thị xã đã có những hoạt động thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc. Cụ thể, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày quốc tế hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp Quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam, thành phố Hà Nội nhân sự kiện; chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ văn minh.

Nêu gương người tốt việc tốt; xây dựng và nhân rộng các mô hình văn hóa tiêu biểu, gia đình hạnh phúc, tổ dân phố, thôn làng văn hóa, cộng đồng văn hóa, cộng đồng hạnh phúc; xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, đời sống vật chất của nhân dân, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu, không bỏ mặc ai ở lại phía sau; phát huy truyền thống nhân ái, chia sẻ, đùm bọc yêu thương cộng đồng - tiếp tục được nhân lên và được thể hiện trong thời gian dài dịch bệnh Covid-19 bùng phát…

Thanh Bảo