Hạ thủy thành công chân đế giàn BK-19, mỏ Bạch Hổ

Thứ sáu, 11/6/2021 | 16:20 GMT+7
Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã vừa tổ chức hạ thủy thành công chân đế giàn BK-19, mỏ Bạch Hổ.

Trước đó, ngày 8/6, lãnh đạo Vietsovpetro cùng các đơn vị liên quan tiến hành nghiệm thu hoàn thành giai đoạn chế tạo bờ hạng mục chân đế, cọc và bến cập tàu giàn BK-19, vượt tiến độ 20 ngày so với kế hoạch đề ra.

Quá trình hạ thủy chân đế giàn BK-19

Giàn BK-19 do Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế dầu khí biển, Vietsovpetro thiết kế và Xí nghiệp Xây lắp tổ chức thi công chế tạo. Xí nghiệp Xây lắp đã sử dụng các nguồn lực tự thực hiện toàn bộ việc thi công chế tạo và hạ thủy thành công chân đế giàn BK-19. Tiếp nối thành công của dự án giàn BK-21, Xí nghiệp Xây lắp đã tiếp tục tự thực hiện các hạng mục của dự án BK-19 bao gồm từ giai đoạn cuốn ống chính; thi công chế tạo chân đế, cọc, bến cập tàu và hạ thủy khối chân đế xuống sà lan vận chuyển VSP-05; công tác chế tạo kết cấu, ống công nghệ, thi công điện và tự động hoá, các bình áp lực và cụm skid, thiết bị trên Topside...

Mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nhà thầu không thể cung cấp vật tư thiết bị đúng thời hạn của hợp đồng; Xí nghiệp Xây lắp, Vietsovpetro đã đẩy nhanh tiến độ bằng nhiều giải pháp như tăng ca, tăng giờ, thuê thêm nhân lực, máy móc, thiết bị, kể cả các công cụ, dụng cụ cầm tay… phục vụ thi công. Tiếp tục áp dụng phương pháp bán tự động thay thế cho phương pháp hàn tay truyền thống giúp nâng cao năng suất hàn, đẩy nhanh tiến độ mà vẫn đảm bảo chất lượng hàn. Đây là công trình lớn đầu tiên do Xí nghiệp Xây lắp thi công đưa vào áp dụng triệt để kế hoạch đổi mới công nghệ hàn có tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Giai đoạn chế tạo chân đế BK-19 trên bãi lắp ráp Vietsovpetro

Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro đã phát huy sức mạnh nội lực để hoàn thành vượt mức tiến độ công trình hạng mục chế tạo trên bờ chân đế, cọc, bến cập tàu giàn BK-19 mỏ Bạch Hổ và hạ thủy thành công xuống sà lan vận chuyển VSP-05, sẵn sàng cho giai đoạn lắp đặt biển tiếp theo trong tháng 6/2021.

Hàn Bình