PV GAS trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%

Thứ sáu, 11/6/2021 | 10:12 GMT+7
HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, thời gian bắt đầu trả cổ tức là từ 1/9/2021 đến 16/10/2021. Với hơn 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PV GAS dự kiến sẽ chi khoảng 5.740 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Quý I/2021, PV GAS ghi nhận doanh thu đạt 17.570,5 tỷ đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS năm 2021 được tổ chức vào tháng 4 vừa qua, cổ đông thông qua kế hoạch năm 2021 của PV GAS với tổng doanh thu 70.169 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 8.795 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 7.036 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ (3.000 đồng/cổ phiếu); kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 25% vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu).

Theo báo cáo tài chính quý I/2021, PV GAS ghi nhận doanh thu đạt 17.570,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2.637,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2.057,4 tỷ đồng. PV GAS đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Hải Long