ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV Power diễn ra theo hình thức trực tuyến

Thứ sáu, 28/5/2021 | 10:35 GMT+7
Ngày 27/5, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã CK: POW) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 gây ra sự đình trệ sản xuất, làm cho nhu cầu tiêu thụ điện giảm, PV Power phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức làm ảnh hưởng tới hiệu quả vận hành sản xuất của các nhà máy điện nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty nói chung. 

Tuy nhiên, nỗ lực vượt qua khó khăn, các nhà máy điện của PV Power đã vận hành sản xuất an toàn, liên tục, ổn định... Sản lượng điện đạt 19,166 tỷ kWh, bằng 103% kế hoạch.

Ban chủ tọa chủ trì ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV Power

PV Power hoàn thành vượt mức kế hoạch Công ty mẹ và toàn Tổng công ty về lợi nhuận (lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty đạt 120% kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước (đạt 118% kế hoạch), tiết kiệm tiết giảm chi phí sản xuất (đạt 101% kế hoạch). Bên cạnh đó, PV Power đã thực hiện tốt, an toàn tuyệt đối, rút ngắn tiến độ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, đột xuất và định kỳ các nhà máy điện.

Trong năm 2020, PV Power cũng đẩy mạnh nghiên cứu xúc tiến đầu tư các dự án điện khí LNG: Nhà máy điện LNG Cà Mau 3, dự án Nhà máy điện Miền Trung 1&2, nghiên cứu góp vốn đầu tư phát triển dự án điện LNG Cà Ná, dự án điện LNG Quảng Ninh.

Với những kết quả tích cực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, POW tiếp tục được Forbes bình chọn là 1 trong 50 mã giao dịch tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam và PV Power nằm trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tại ĐHĐCĐ, các cổ đông đã nghe các báo cáo, tờ trình về: báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty; kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021; điều lệ tổ chức và hoạt động; quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP sửa đổi, điều chỉnh phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành… cùng một số nội dung quan trọng khác.

Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến đã đặt câu hỏi tới Đoàn Chủ tịch điều hành. Đại diện HĐQT PV Power trả lời các câu hỏi thảo luận của cổ đông trong đó tập trung làm rõ, giải trình một số vấn đề trong các báo cáo được trình bày tại Đại hội, tiến độ triển khai những dự án đầu tư của Tổng công ty cũng như chia sẻ về một số thông tin hoạt động của PV Power.

Đại hội diễn ra theo hình thức trực tuyến

Thay mặt cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), ông Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên HĐTV Tập đoàn biểu dương, đánh giá cao những quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PV Power cùng với sự đồng hành, sẻ chia của các cổ đông. PV Power đã vượt qua khó khăn, thách thức của năm 2020 từng bước khẳng định vị thế một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành điện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, đóng góp vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thành tích chung của Tập đoàn. 

Với vai trò là cổ đông lớn của Tổng công ty, lãnh đạo Petrovietnam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để PV Power để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và mong muốn tập thể PV Power tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, kế thừa truyền thống để tiếp tục gặt hái những thành công mới, hoàn thành nhiệm vụ của năm 2021.

Đại hội cũng nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập PV Power đối với bà Nguyễn Hoàng Yến để bầu bổ sung là Thành viên HĐQT PV Power. Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng bầu bổ sung ông Vũ Chí Cường làm Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua toàn bộ nội dung chương trình với tỉ lệ thống nhất cao.

An Vinh