Hậu Giang lồng ghép phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Thứ ba, 7/12/2021 | 10:32 GMT+7
Để chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn trước những biến đổi bất thường của thời tiết, tỉnh Hậu Giang ưu tiên đầu tư các công trình cấp bách, có tính chất động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã hưởng ứng phong trào thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2021 – 2025” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Trong đó, hướng đến đảm bảo sự phối hợp thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giữa các cơ quan, đơn vị liên quan một cách hiệu quả. Tập hợp, huy động sức mạnh của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia công tác phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người tài sản.

Hậu Giang chủ động trong công tác ứng phó, khắc phục và phòng, chống thiên tai

Đào tạo, tập huấn, phổ biến cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai về kỹ năng phòng chống thiên tai. Chủ động trong công tác dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai, phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai như: mưa, bão, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn… đặc biệt tại những khu dân cư và vùng trọng điểm kinh tế - xã hội, tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

Bên cạnh phòng, chống thiên tai, tỉnh Hậu Giang cũng triển khai xây dựng nhiều công trình cấp bách để cụ thể hóa Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đến nay, tỉnh đã đầu tư 16 công trình trọng điểm giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ đời sống dân sinh trên địa bàn. Trong đó, có nhiều công trình, dự án cấp bách phòng chống sạt lở, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, hồ chứa đa mục tiêu phục vụ phòng, chống thiên tai.

Mặt khác, đảm bảo an ninh nguồn nước, nhất là nguồn nước ngọt phục vụ đời sống dân sinh và sản xuất, trong bối cảnh xâm nhập mặn, hán hán ngày càng gia tăng là một trong nhiệm vụ được tỉnh ưu tiên hàng đầu. Hiện Hậu Giang đang triển khai xây dựng hồ chứa nước ngọt với dung tích lớn tại huyện Vị Thủy nhằm đảm bảo chủ động tích trữ, cung cấp nước ngọt xuyên suốt, kể cả khi mặn xâm nhập vào hệ thống kênh rạch.

Mộc Trà (T/H)