Phát triển bền vững khu vực biển Đông Á

Thứ năm, 2/12/2021 | 17:15 GMT+7
Trong khuôn khổ Quan hệ đối tác quản lý môi trường các vùng biển Đông Á (PEMSEA), vấn đề phát triển bền vững khu vực đại dương đã được đưa ra thảo luận tại Đại hội biển Đông Á (EASC) lần thứ 7, diễn ra trong hai ngày đầu tiên của tháng 12.

EASC lần thứ 7 có chủ đề “Hướng tới Chương trình phát triển xanh: Các hệ sinh thái đại dương khỏe mạnh và thịnh vượng chung”, theo đó phục hồi xanh và phát triển bền vững vùng biển Đông Á là mục tiêu hàng đầu tại Đại hội.

Tại phiên làm việc, trưởng đoàn từng quốc gia thành viên của PEMSEA đều có bài phát biểu ngắn, thông qua và cùng ký bản tuyên bố chung theo hình thức trực tuyến. Cụ thể, bản tuyên bố của các quốc gia thành viên đều xem xét tiến độ và mở rộng phạm vi trong thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á (SDS-SEA), lập kế hoạch hành động của mỗi quốc gia trong thập kỷ mới để đạt được tầm nhìn về các đại dương, con người và nền kinh tế lành mạnh; hưởng ứng lời kêu gọi toàn cầu về chiến lược phục hồi xanh sau đại dịch Covid-19.

Trong đó, đại diện đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, Việt Nam đã thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á. Có thể kể đến như đã nhân rộng quản lý tổng hợp vùng bờ tại các địa phương ven biển; ban hành và thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; xây dựng và công bố Báo cáo quốc gia về hiện trạng biển và vùng bờ; hướng tới nền kinh tế biển xanh 2018; hoàn thành Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020; thành lập cơ chế điều phối đa quốc gia và địa phương. 

Việt Nam đã thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững vùng biển Đông Á

Nhân dịp tham gia Đại hội, Việt Nam mong muốn được hợp tác với tất cả các nước trong khu vực để cùng nhau hành động, chia sẻ các kinh nghiệm, thực tiễn tốt nhằm hướng tới mục tiêu chung là phát triển bền vững khu vực các biển Đông Á.

Tại buổi làm việc, Tuyên bố cấp Bộ trưởng EASC lần thứ 7 đã được công bố, trong đó nêu rõ 7 cam kết cụ thể sau:

Tái khẳng định và xây dựng dựa trên các tuyên bố hoặc cam kết cấp Bộ trưởng trước đây của khu vực nhằm hỗ trợ việc thực hiện SDS-SEA và các thỏa thuận quốc tế quan trọng.

Nhận thức được các tác động và cơ hội của đại dịch toàn cầu.

Đánh dấu sự tiến bộ trong khu vực thông qua nền tảng hợp tác và đối tác PEMSEA cũng như các năng lực chính của PEMSEA (hoàn thành các báo cáo khu vực vùng bờ và 10 báo cáo quốc gia về hiện trạng biển và vùng bờ - SOC về kinh tế xanh; mở rộng quy mô quản lý tổng hợp vùng ven biển (ICM) bao gồm khoảng 40% đường bờ biển của khu vực và các khu vực đầu nguồn tiếp giáp; tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, thông qua và thực hiện các chính sách, kế hoạch hành động và chương trình về ven biển, sông ngòi, các khu vực đầu nguồn liên quan và các hệ sinh thái đại dương).

Nhận thức được những thách thức dai dẳng và đang nổi lên trong khu vực, từ đó cần tiếp tục hợp tác và hành động trong khu vực.

Cam kết triển khai thực hiện lộ trình PEMSEA đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện SDS-SEA giai đoạn 2023 - 2027, được định hướng bởi các mục tiêu/ưu tiên chiến lược chính về đại dương, con người và nền kinh tế khỏe mạnh.

Kêu gọi các nước trong khu vực hành động để phục hồi tốt hơn, khắc phục các tác động của đại dịch toàn cầu thông qua quan hệ đối tác tăng cường.

Hướng tới nền quản trị đại dương có trách nhiệm, mạnh mẽ dựa trên các nguyên tắc phát triển bền vững và kinh tế xanh. 

Linh Giang (T/H)