Hết năm 2020, Vietsovpetro dự kiến khai thác được 3 triệu 420 nghìn tấn dầu

Thứ ba, 29/12/2020 | 15:09 GMT+7
Dự kiến, đến hết năm 2020, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro khai thác được 3 triệu 420 nghìn tấn dầu, vượt trên 290 nghìn tấn so với chỉ tiêu được giao.

Ngày 28/12, tại TP Vũng Tàu, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm chia sẻ kết quả các công tác, nhiệm vụ nổi bật. Về công tác tìm kiếm thăm dò: trong năm kết thúc thi công 6 giếng; gia tăng sản lượng địa chất/thu hồi dự kiến đạt 15.255/2.968 nghìn tấn (đạt 104% so với kế hoạch được phê duyệt năm 2020). Về khai thác dầu khí: chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu của toàn Vietsovpetro cán mốc mục tiêu sản xuất sớm hơn 1 tháng, chỉ tiêu sản lượng khai thác khí thiên nhiên cũng đã hoàn thành trước 44 ngày so với kế hoạch được giao. Đến hết năm 2020, Vietsovpetro dự kiến khai thác được 3 triệu 420 nghìn tấn dầu, vượt trên 290 nghìn tấn so với chỉ tiêu được giao. Sản lượng khí thiên nhiên khu vực Đông Bắc Rồng đạt 77,2 triệu m3 (109,6% kế hoạch); cung cấp về bờ hơn 1,2 tỷ m3 khí.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, công trình BK21 đã được hoàn thành và đưa vào khai thác trước kế hoạch 28 ngày, góp phần trong việc hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác dầu năm 2020 và bổ sung sản lượng cho các năm sau.

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Vietsovpetro

Về doanh thu bán dầu và các khoản trích nộp: Lô 09-1, doanh thu bán dầu năm 2020 dự kiến đạt 1,11 tỷ USD; doanh thu từ khí và condensate đạt 16,49 triệu USD, bằng 100,6% kế hoạch, tổng nộp ngân sách nhà nước là 744,87 triệu USD, trong đó: thuế và các khoản trích nộp là 619,48 triệu USD; lợi nhuận hai phía 245,86 triệu USD (122,4% kế hoạch). Lô 09-3/12, dự kiến đạt 81 triệu USD doanh thu bán dầu; nộp ngân sách nhà nước 38,6 triệu USD; lợi nhuận hai phía 12,3 triệu USD.

Để đối phó với giá dầu giảm, tối ưu giá trị, Vietsovpetro đã tăng cường tự thực hiện những công việc trong khả năng, giảm thiểu thuê ngoài, huy động tối đa hàng hóa vật tư trong kho đưa vào sản xuất, tối ưu hóa hệ số luân chuyển vật tư thiết bị, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả, xem xét tạm hoãn thực hiện một số công việc, thực hiện giãn tiến độ thanh toán. Kết quả đạt được là tổng tiết giảm chi tiêu dự báo đạt trên 105 triệu USD, trong đó hơn 60 triệu USD đến từ các giải pháp gia tăng sản lượng khai thác và tiết giảm chi phí (phần còn lại là do giãn/chuyển tiến độ thanh toán sang năm sau). Tổng cộng chi phí sản xuất giảm chi 17% so với kế hoạch, góp phần đảm bảo tài chính cho sản xuất Lô 09-1 không bị thiếu hụt trong năm 2020. 

Một điểm sáng của Vietsovpetro là cung ứng dịch vụ cho bên ngoài. Vietsovpetro tiếp tục thực hiện các công việc nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ đối với các dịch vụ quan trọng cho bên ngoài như: các dự án điện gió; thu gom, nén khí mỏ Thiên Ưng - Đại Hùng và Bể Cửu Long về bờ; vận hành bảo dưỡng an toàn các công trình: giàn Rồng - Đồi Mồi; tổ máy nén Train A; hệ thống nén khí trên giàn Thiên Ưng, các dịch vụ cho mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi và công trình cho khách hàng HL-HV JOC, TL JOC…

Vượt qua nhiều khó khăn, công tác dịch vụ ngoài năm 2020 dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Hội đồng 52 phê duyệt. Tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài và các hoạt động khác ước đạt 109% kế hoạch.

Bên cạnh đó, năm 2020, Vietsovpetro có 101 sáng kiến được công nhận, giá trị kinh tế làm lợi cho đơn vị đạt 5,27 triệu USD. Vietsovpetro tích cực tham gia phong trào sáng kiến tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đã có 05 giải pháp được công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn. Vietsovpetro có 4 giải pháp đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế và đã tiến hành làm các thủ tục đăng ký 04 đơn xin cấp bằng sáng chế và giải pháp hữu ích cấp Nhà nước.

Tổng giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm cho biết: Trên cơ sở nghị quyết Hội đồng 53, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất chính năm 2021 hai phía giao cho Vietsovpetro là: khai thác dầu/condensate 2.999,4 nghìn tấn; kế hoạch gia tăng sản lượng đạt 2.900 nghìn tấn; đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành giàn BK-18A là 15/10/2021 và BK-19 là 15/11/2021; kế hoạch nộp Vietsovpetro 519,4 triệu USD; lợi nhuận hai phía 156,9 triệu USD. Về công tác mở rộng vùng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác, ngân sách đã được phê duyệt và các nghĩa vụ đối với các lô hiện có, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tiềm năng dầu khí, khả năng tham gia của Vietsovpetro vào các lô mới.

Tại Hội đồng 53 cũng đã quyết nghị cho phép Vietsovpetro tiến hành nghiên cứu các điều kiện về công nghệ, kỹ thuật, hợp đồng và các vấn đề liên quan để nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ cho các dự án điện gió.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, trong một năm nhiều biến động, đầy khó khăn, thách thức – năm 2020, Vietsovpetro đã đạt được 5 kết quả tốt: quản trị tốt – kiểm soát an toàn, an ninh tốt – công tác vận hành sản xuất tốt – công tác đầu tư xây dựng tốt – công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế tốt.

Nhận định năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức từ dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường và sự chuyển dịch năng lượng, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đề nghị, Vietsovpetro có không gian phát triển rất lớn, cần phải xác định khung chiến lược dài, hoạch định nguồn lực; mở rộng cơ chế pháp lý, vùng hoạt động, nguồn lực tài chính; tiếp tục nâng cao công tác quản trị, tối đa giá trị; cùng với Tập đoàn xây dựng, quản trị danh mục đầu tư, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư cho hiện tại, cho tương lai và cho tiềm năng. Tổng giám đốc Petrovietnam khẳng định, Tập đoàn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Vietsovpetro.

Hải Long