Nông nghiệp sạch

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ

Thứ ba, 3/11/2020 | 15:00 GMT+7
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa tổ chức hội nghị triển khai Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030.

Ngày 23/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 885/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030. Đề án được Bộ NN&PTNT xây dựng trên cơ sở từ thực tiễn, phương thức và định hướng chung của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Theo Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030, mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái, gắn với kinh tế nông nghiệp tuần hoàn phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của khu vực và thế giới; đưa Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới.

Đề án cũng đưa ra mục tiêu cụ thể về diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đến năm 2020 đạt khoảng 1,5 - 2% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp; đến năm 2030, đạt khoảng 2,5 - 3% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp.

Diện tích canh tác hữu cơ tại Việt Nam đang có xu hướng tăng 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt các nội dung chính của Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030, giúp các đơn vị quản lý của Bộ, các địa phương, hiệp hội ngành hàng, người sản xuất và doanh nghiệp hiểu rõ quan điểm phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nhà nước về phát triển nông nghiệp hữu cơ... Từ đó, triển khai nhiệm vụ Đề án phù hợp chức năng của đơn vị và điều kiện thực tế địa phương.

Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, hiện nay rất nhiều hợp tác xã và hộ dân triển khai các mô hình nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, để họ hiểu nông nghiệp hữu cơ như thế nào, các tiêu chuẩn ra sao thì còn cần nhiều kiến thức. Do đó sau khi triển khai kế hoạch, Bộ NN&PTNT sẽ có nhiều đợt tổ chức, tập huấn về nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý ở các cấp sở đến các địa phương, người sản xuất để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn, quy chuẩn nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời, Bộ NN&PTNT cũng hướng dẫn các quy trình sản xuất hướng đến nông nghiệp hữu cơ và đạt chuẩn nông nghiệp hữu cơ.

Cùng với đó, Bộ NN&PTNT sẽ tiến hành hỗ trợ về cơ sở pháp lý để nâng đỡ các tổ chức chứng nhận hữu cơ nâng cao năng lực, đi vào hỗ trợ cho những mô hình trong nước; hướng họ liên kết với các tổ chức chứng nhận của quốc tế để nâng cao vị thế.

Hiện nay, diện tích canh tác hữu cơ tại Việt Nam đang có xu hướng tăng (từ 53.350ha năm 2016 lên khoảng 237.693ha năm 2019). Cả nước có 46/63 tỉnh, thành phố có sản xuất hữu cơ; số nông dân tham gia sản xuất hữu cơ là 17.168 người; số doanh nghiệp sản xuất hữu cơ là 97; 60 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu với kim ngạch khoảng 335 triệu USD/năm. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tới 180 nước trên thế giới...

An Vinh