Điện mặt trời mái nhà

Hợp tác quản lý, vận hành nguồn năng lượng phân tán tại miền Nam

Thứ sáu, 21/10/2022 | 08:41 GMT+7
Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (EVNNLDC) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) sẽ hợp tác quản lý, vận hành nguồn năng lượng phân tán tại miền Nam.

Ngày 20/10, tại TPHCM, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (EVNNLDC) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) ký kết hợp tác về việc phối hợp quản lý, vận hành nguồn năng lượng phân tán và quản lý nhu cầu phụ tải điện cho giai đoạn cao điểm mùa khô hàng năm,

Đại diện EVNNLDC và EVNSPC ký kết hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất phối hợp quản lý và vận hành nguồn năng lượng phân tán. Cụ thể, EVNNLDC và EVNSPC phối hợp thực hiện công tác lập phương thức và vận hành điện mặt trời mái nhà cùng các nguồn phân tán khác thuộc phạm vi quản lý của ngành điện miền Nam.

Hai đơn vị cũng hợp tác trong công tác quản lý nhu cầu phụ tải điện cho giai đoạn cao điểm mùa khô hàng năm, cũng như công tác thu thập và trao đổi số liệu vận hành hệ thống điện.

Hai đơn vị sẽ hợp tác quản lý, vận hành điện mặt trời mái nhà cùng các nguồn năng lượng phân tán khác thuộc phạm vi quản lý của ngành điện miền Nam

Đồng thời, hai bên thực hiện công tác phối hợp trong thị trường điện, bao gồm vận hành thị trường điện của EVNSPC; hỗ trợ dự báo phụ tải, thu thập và quản lý số liệu công tơ đo đếm ranh giới. Đặc biệt, hai bên hợp tác, chia sẻ các ứng dụng công nghệ, giải pháp, sáng kiến được áp dụng trong công tác vận hành hệ thống điện.

Nhã Quyên