Hợp tác với Hà Lan trong quản lý tài nguyên nước

Thứ ba, 13/12/2022 | 16:04 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Bộ Hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan Japp Slootmaker đã vừa ký kết kế hoạch hợp tác chung về quản lý nước.

Theo Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác song phương và đa phương về quản lý nước để đạt được Mục tiêu phát triển bền vững số 6 của Liên Hợp Quốc.

Cụ thể, hai Bộ sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: phát triển và thúc đẩy các dự án hợp tác cơ bản tài nguyên nước; bảo vệ, phân bổ và hài hòa thiên tai, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng phục hồi; các công cụ kinh tế trong dự thảo Luật Tài nguyên nước sửa đổi sắp tới của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước giữa hai nước; thúc đẩy chia sẻ kiến thức về thích ứng khí hậu và tăng cường hợp tác về nước để hỗ trợ việc Việt Nam tham gia Hội đồng quốc tế về đồng bằng và vùng ven biển tại Hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc; tìm kiếm các dự án được tài trợ quốc tế nhằm thúc đẩy các giải pháp dựa vào tự nhiên; tăng cường hợp tác về quản lý tài nguyên nước như cấp nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký kết kế hoạch hợp tác chung về quản lý nước với Thứ trưởng Bộ Hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan Japp Slootmaker 

Bên cạnh đó, hai Bộ sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động hội thảo, triển lãm, kết nối hợp tác doanh nghiệp để thúc đẩy quản lý tài nguyên nước song phương. Đồng thời, tổ chức định kỳ các cuộc họp cấp Bộ trưởng để xem xét và đánh giá các hoạt động hợp tác thực hiện kế hoạch hợp tác chung trong khuôn khổ cơ chế hợp tác liên Chính phủ giữa hai nước.

Trong khuôn khổ hợp tác của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị hai bên tập trung hợp tác trong lĩnh vực giám sát sụt lún và sạt lở bờ sông, bờ biển, khai thác cát ngoài khơi, phát triển kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn Bộ Hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tăng cường năng lực quản lý, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến khai thác cát ngoài khơi phục vụ làm vật liệu xây dựng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Hạ tầng và Quản lý nước Slootmaker khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong quá trình sửa đổi Luật Tài nguyên nước, thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, hai Bộ thống nhất sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó cần rà soát đánh giá các hoạt động hợp tác đã triển khai cũng như đề xuất các hoạt động hợp tác mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Mộc Trà