Nông nghiệp sạch

Hướng tới xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Thứ tư, 29/12/2021 | 16:13 GMT+7
Tiếp tục lấy nông nghiệp làm "trụ đỡ" trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề ra nhiều nhiệm vụ, kế hoạch cần triển khai trong thời gian tới.

Ngày 29/12, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2021, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt được mức tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, giá trị gia tăng toàn ngành tăng khoảng 2,85 - 2,9%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 68,2%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 48,6 tỷ USD.

Đáng chú ý, việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã đi vào thực chất, hiệu quả hơn; quy mô và trình độ sản xuất được nâng cao, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa trên cơ sở phát huy các lợi thế từng vùng, miền, chuyển dịch theo hướng hiện đại; đồng thời, tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt để thúc đẩy phát triển và cơ cấu lại ngành...

Từ những kết quả đạt được đó, ngành nông nghiệp định hướng trong năm 2022, toàn ngành tập trung thực hiện quyết liệt cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng toàn ngành năm 2022 sẽ đạt 2,8 - 2,9%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản khoảng 49 tỷ USD; tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trên 73%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42% và nâng cao chất lượng rừng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong thành tích chung của đất nước năm 2021. Chính phủ luôn xác định “Nông dân là trung tâm, nông nghiệp là động lực và nông thôn là nền tảng”, ngành nông nghiệp đã chuyển hướng sang phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Theo Thủ tướng, bước sang năm 2022, đứng trước thuận lợi, thời cơ và thách thức mới, ngành nông nghiệp cần đổi mới tư duy, nâng cao tầm hoạch định chiến lược, tổ chức chiến lược thiết thực, hiệu quả. Theo đó, cần đặt mục tiêu tăng trưởng 3% trở lên, xuất khẩu phải hơn 50 tỷ USD...

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị, ngành nông nghiệp bám sát tình tình thực tế để cụ thể hóa những đường lối, chính sách, chủ trương về nông nghiệp, sau đó xác định trọng tâm, trọng điểm cụ thể và có lộ trình thực hiện. Trong đó, cần đa dạng hóa thị trường, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy cạnh tranh sản phẩm bằng cách đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc gia, sản phẩm vùng, không nên chỉ phụ thuộc vào 1 - 2 thị trường nhất định; cần nâng cao năng lực chế biến vì muốn sản xuất lớn cần quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch sản phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ, hỗ trợ về thị trường, vốn cho nông dân.

Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nông sản xuất khẩu chính ngạch có giá trị cao, đạt an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý. Phải có lộ trình giải quyết những vấn đề này và cần tập trung chuyển đổi số cho nông nghiệp; không được xem nhẹ công tác thống kê để hoạch định chính sách; phát hiện bằng con số thì mới xây dựng được hiệu quả chính sách, thông tin là phải chủ động, không khủng hoảng; tái cơ cấu được ngành nông nghiệp, dự báo thị trường, tình hình liên quan tới phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế thị trường, kinh tế tuần hoàn. Phải nâng cao đời sống tinh thần vật chất của nông dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, đối tượng yếu thế...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan khẳng định, những thành tựu kể trên là đáng tự hào bởi nông nghiệp được xem là ngành luôn đương đầu với nhiều rủi ro, thách thức. Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Thủ tướng đã được hoàn thành và sẽ trình Thủ tướng. Chiến lược hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng là "Nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng, nông nghiệp là động lực". Chiến lược này không chỉ định vị nông nghiệp, nông thôn như một ngành kinh tế tổng hợp, là "trụ đỡ" khi kinh tế gặp khó khăn mà cả trong cấu trúc, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.

Khánh An (T/H)