Nông nghiệp sạch

Nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Thứ ba, 21/12/2021 | 11:14 GMT+7
Ngày 20/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội thảo trực tuyến tổng kết hợp phần Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (WB3) thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới ( WB7) do Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho biết, trong bối cảnh chịu nhiều rủi ro, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và dịch bệnh, ngành nông nghiệp vẫn luôn phải đảm bảo các mục tiêu quốc gia liên quan đến an ninh lương thực, tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và ổn định xã hội. Để thực hiện các mục tiêu này, Bộ NN&PTNT đã đề xuất dự án WB7 và được WB hỗ trợ với tổng kinh phí 210 triệu USD, trong đó có 180 triệu là vốn vay ODA và 30 triệu là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu triển khai tại Phú Thọ

Từ khi triển khai, WB7 góp phần cải thiện dịch vụ tưới, tiêu cho hơn 93.000ha canh tác thuộc 7 tỉnh, thành phố (Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam) với hơn 245.000 hộ nông dân được hưởng lợi trực tiếp. Dự án cũng đã hỗ trợ xây dựng 49 mô hình thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) bao gồm: 14 mô hình chuyên canh lúa và lúa - màu; 12 mô hình sản xuất rau - màu; 5 mô hình trồng chuyên rau; 12 mô hình trồng cây ăn quả; 3 mô hình cây công nghiệp dài ngày (chè và hồ tiêu); hỗ trợ 3 trung tâm giống cây trồng.

Cây trồng canh tác tại các mô hình thực hành là những giống cây trồng chủ lực có giá trị về an ninh lương thực và hàng hóa đặc hữu tại từng địa phương như lúa, các loại rau, cây màu, cây ăn quả và cây lâu năm.

Bên cạnh đó, thông qua dự án, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp cũng được nâng lên 15 - 20% so với phương thức canh tác truyền thống, việc áp dụng kỹ thuật canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính từ 1 - 4 tấn CO2/ha canh tác/năm tùy thuộc mô hình áp dụng.

Ông Võ Văn Điềm, Giám đốc Ban quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Quảng Nam đề xuất: “Các cơ quan chuyên môn của Trung ương cần xây dựng nhiều cơ chế, chính sách giúp các địa phương triển khai dự án từ xã đến các hợp tác xã và tổ hợp tác để nhân rộng mô hình đồng bộ trên diện rộng. Đồng thời, qua đánh giá các ưu điểm, hỗ trợ các hợp tác xã tiếp tục giám sát và duy trì các mô hình để nâng cao lợi ích cho người dân”.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết, Bộ NN&PTNT sẽ cùng với các nhà tài trợ xây dựng các dự án nhân rộng gói kỹ thuật nông nghiệp thông minh, đáp ứng sự mong đợi của người nông dân cũng như các nhà tài trợ trong thời gian tới.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: Thông qua việc tổng hợp, đánh giá kết quả từ hội thảo, Bộ NN&PTNT và WB xây dựng dự án tiếp theo một cách đồng bộ và có hiệu quả hơn.

Khánh An (T/H)