Nông nghiệp sạch

Khánh Hòa quyết tâm phát triển ngành muối theo hướng bền vững

Thứ năm, 22/4/2021 | 18:03 GMT+7
Năm 2021, Khánh Hòa đặt mục tiêu hình thành vùng sản xuất muối công nghiệp gắn với chế biến bằng công nghệ hiện đại; nỗ lực thay đổi tình hình ngành muối trong địa bàn tỉnh.

Hiện toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.042ha diện tích sản xuất muối, sản lượng đạt 92.978 tấn. Hoạt động chế biến của các cơ sở sản xuất muối tập trung ở Khánh Hòa hầu hết là doanh nghiệp nhỏ, có vốn hoạt động dưới 10 tỷ đồng, với nguồn vốn chủ yếu là vay nên không đủ năng lực tài chính đầu tư liên kết với diêm dân để chủ động nguồn nguyên liệu chế biến muối tinh chất lượng cao.

Do đó, để phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa xác định cần phải đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, cung cấp sản phẩm cho ngành chế biến thực phẩm, y tế, công nghiệp hóa chất và hướng tới xuất khẩu các sản phẩm muối biển tự nhiên.

Cánh đồng muối của một hộ diêm dân ở Khánh Hòa

Trong thời gian tới, Khánh Hòa quyết tâm phát triển ngành muối theo hướng bền vững để nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm nhằm hướng tới xuất khẩu. Hơn nữa, tỉnh cũng đề ra mục tiêu phát triển ngành muối theo hướng tập trung, hình thành vùng sản xuất muối công nghiệp gắn với chế biến bằng công nghệ hiện đại, thu hồi các sản phẩm sau muối…

Theo đó, Khánh Hòa sẽ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có hợp đồng liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết.

Đồng thời, tỉnh cũng sẽ đầu tư nghiên cứu quy trình sản xuất muối theo hướng cơ giới hóa, đồng bộ các khâu từ cung cấp nước biển đến thu hoạch, vận chuyển, làm sạch và đánh đống bảo quản muối tại vùng sản xuất muối quy mô tập trung. Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp 80% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ; hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học với điều kiện bản quyền, công nghệ doanh nghiệp mua phải phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp cùng nhiều hình thức hỗ trợ khác.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong năm 2021, các HTX diêm nghiệp, hộ diêm dân đang hoạt động sản xuất muối trên địa bàn sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay để đầu tư sản xuất muối kết tinh trên bạt. Định mức cho vay tối đa không quá 50 triệu đồng/ha. Hạn mức vay tối đa không quá 250 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 500 triệu đồng đối với HTX. Thời hạn hỗ trợ lãi suất vốn vay tối đa 2 năm. Trường hợp có chính sách mới thay thế thì áp dụng chính sách mới.

Mỹ Dung (T/H)