Năng lượng tái tạo

Khu vực miền Trung có thêm dự án năng lượng tái tạo

Thứ hai, 6/2/2023 | 11:03 GMT+7
Thêm các dự án lĩnh vực năng lượng tái tạo vừa được trao quyết định đầu tư vào vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng vừa diễn ra tại tỉnh Bình Định, nhiều biên bản ghi nhớ, hợp tác, quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đã được công bố.

Trong đó, các dự án lĩnh vực năng lượng tái tạo được trao quyết định đầu tư gồm: dự án trang trại điện gió BT2 giai đoạn 2 (54,6 triệu USD) của Công ty CP Điện gió BT3 tại Quảng Bình; dự án Nhà máy điện rác Khánh Hòa (3.250 tỷ đồng) của Tập đoàn AMACCAO; dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện tuabin khí hỗn hợp sử dụng LNG tại Bình Thuận của Tập đoàn AES (2,1 tỷ USD); dự án nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời với tổng vốn đầu tư dự kiến 50 triệu USD của Công ty CP Create Capital Việt Nam nghiên cứu đầu tư tại Đà Nẵng.

Tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định chủ trương đầu tư dự án trang trại điện gió BT2 giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư là 54,6 triệu USD

Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng 7 đối tác phát triển gồm: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ, biên bản hợp tác và trao đổi thư bày tỏ quan tâm tài trợ nhằm hợp tác cung cấp tài chính cho các dự án phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Qua đó, các đối tác đã quan tâm tài trợ cho khoảng 45 dự án phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ với tổng quy mô vốn hơn 1,7 tỷ USD. Lễ công bố biên bản ghi nhớ, biên bản hợp tác và thư bày tỏ quan tâm tài trợ có sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, địa phương.

Cũng tại hội nghị, các địa phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đã trao giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 19 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 26.581 tỷ đồng và 2.691,7 triệu USD.

Nhã Quyên