Năng lượng gió

Kon Tum: Đánh giá tiềm năng phát triển dự án điện gió tại huyện Kon Plông

Thứ sáu, 17/12/2021 | 17:01 GMT+7
UBND tỉnh Kon Tum thống nhất chủ trương nghiên cứu khảo sát khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển dự án nhà máy điện gió trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum do Công ty CP KOSY thực hiện.

Cụ thể, theo đó, UBND Kon Tum thống nhất chủ trương Công ty CP KOSY khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện gió tại huyện Kon Plông. Công suất lắp đặt nhà máy dự kiến khoảng 150MW trên địa bàn xã Hiếu và xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum từ nguồn kinh phí của doanh nghiệp như đề nghị của Sở Công Thương. 

Cụ thể: diện tích khu vực khảo sát khoảng: 1.350ha. Thời gian khảo sát, nghiên cứu, lắp đặt cột đo gió và tổ chức đo gió không quá 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương. Các hoạt động nhà đầu tư được phép thực hiện trong khu vực cho phép khảo sát, nghiên cứu: nhà đầu tư chỉ sử dụng cho các hoạt động như chuẩn xác vị trí xây dựng cột đo gió, khảo sát địa chất, địa hình.

Ảnh minh họa

Công ty CP KOSY trong quá trình khảo sát nghiên cứu loại bỏ diện tích ảnh hưởng đến đất canh tác lúa nước (nếu có), đất ở nông thôn, đất quốc phòng, đất chồng lấn với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được thống nhất chủ trương khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư, đất quy hoạch xây dựng các công trình khác; không làm ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có và hoạt động sản xuất, đời sống của người dân tại khu vực. Đồng thời, không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có và thực hiện nghiêm thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14.

Sau khi có kết quả khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió đề nghị công ty gửi báo cáo về Sở Công Thương để phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh Kon Tum theo quy định.

Quá thời hạn khảo sát, nghiên cứu, lắp đặt cột đo gió và tổ chức đo gió nêu trên, nếu đơn vị không báo cáo kết quả khảo sát thì chủ trương không còn hiệu lực, công ty có trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng cho chủ sử dụng đất theo quy định. Tất cả thiệt hại (nếu có) đơn vị tự chịu hoàn toàn trách nhiệm, không có quyền khiếu nại.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Công Thương, UBND huyện Kon Plông kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn Công ty CP KOSY trong quá trình triển khai thực hiện việc lắp đặt và đo gió trên địa bàn; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tùng Lâm (t/h)