Ký kết loại bỏ chất làm suy giảm tầng ozone

Thứ bảy, 23/10/2021 | 00:02 GMT+7
Ngày 22/10, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt – lạnh (trường Đại học Bách khoa Hà Nội) và Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy các hoạt động triển khai Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone và Bản sửa đổi, bổ sung Kigali giai đoạn 2021 - 2026.

Việc ký kết Bản ghi nhớ giữa ba bên nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện Nghị định thư Montreal và Bản sửa đổi, bổ sung Kigali tại Việt Nam.

Đại diện ba bên ký Bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy các hoạt động triển khai Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone và Bản sửa đổi, bổ sung Kigali giai đoạn 2021 - 2026

Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021 - 2026 tập trung vào 5 lĩnh vực chính. Bao gồm: xây dựng cơ chế, chính sách và phản biện xã hội về bảo vệ tầng ozone và quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal và Bản sửa đổi, bổ sung Kigali; xây dựng đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ tầng ozone và quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal và Bản sửa đổi, bổ sung Kigali.

Trao đổi, chia sẻ thông tin về chính sách quản lý, cập nhật tiến bộ khoa học và công nghệ về bảo vệ tầng ozone, thân thiện với khí hậu; xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho giảng viên nguồn, kỹ thuật viên, thợ sửa chữa trong lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lạnh và điều hòa không khí.

Triển khai những hoạt động truyền thông, tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức cho các bên liên quan về bảo vệ tầng ozone và quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal và Bản sửa đổi, bổ sung Kigali.

Tại Lễ ký kết, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường cho biết, Việt Nam chính thức là thành viên của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone từ năm 1994. Thực hiện nghĩa vụ của một quốc gia thành viên, Việt Nam đã hoàn thành việc loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone như CTC, CFC, Halon, Methyl Bromide, HCFC-141b nguyên chất và đang triển khai Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC giai đoạn II theo lộ trình Nghị định thư Montreal quy định. Đồng thời, Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng Kế hoạch quản lý, loại trừ các chất HFC theo lộ trình thực hiện Bản sửa đổi, bổ sung Kigali trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal, thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 4/9/2019 của Chính phủ.

Ông Tăng Thế Cường đánh giá: Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu và tổ chức xã hội nghề nghiệp trong việc quản lý, loại trừ các chất gây nguy hại cho môi trường, đóng góp vào việc thực hiện thành công cam kết của Việt Nam với quốc tế.

Thanh Bảo (T/H)